Kultur

TEDx

På Sørlandet er det mye positivt som skjer for å fremme arbeidsliv, kunnskap og et godt kulturtilbud. Regionen har satset mye på å bli et godt sted å bo for både tilreisende arbeidskraft og de […]

No Picture
Nyheter

Styringsdokument 2017/2018

Formål Formålet med et styringsdokument, er å definere de forskjellige rollene innad i Studentavisen Unikum. Det gjelder de stillingsansatte og de valgte styrevervene. Dokumentet skal utfylle rollenes oppgaver utover det vedtektene stadfester, for å holde […]