Franz funderer

Refleksjonens kunstige natur

Vi mennesker, vi som lever her på jorden, vi har det med å beskrive verden rundt oss. Vi gjør det med språket vårt. Registrerer sanseinntrykk, danner oss bilder, tanker og systemer. Oppfatninger som vi uttrykker, […]