Satser på linjeforeningene

Dekan Sunniva Whittaker er opptatt av at det er stor sammenheng mellom det å trives sosialt og å klare seg faglig.

Ingen kan betvile at livet på et universitet må bestå av mer enn faglig påfyll. Men hvem skal egentlig tilrettelegge for sosiale aktiviteter?

Dekan ved fakultet for Humaniora og Pedagogikk (HumPed), Sunniva Whittaker, har vært ansatt på Universitetet i Agder (UiA) i ett og ett halvt år, og som hun sier har hun ikke angret ett sekund. Men noe Whittaker la merke til da hun først kom til UiA, var at hun som dekan ikke hadde noe kontakt med studentene. Dette ville hun gjøre noe med.

Minske avstanden

Dekanen har tidligere vært ansatt ved Norges Handelshøyskole, hvor hun var vant med et annet trykk i studentmiljøet.
– Handelshøyskolen er kjent for å ha et veldig aktivt studentmiljø, så den største forskjellen jeg merket da jeg kom hit var at jeg ikke hadde noe direkte faglig eller sosialt samarbeid med studentmassen.

Som en indikator på studentengasjement har HumPed-fakultetet vært det fakultetet med lavest valgdeltakelse ved valg til Studentparlamentet. Whittaker forteller at det er satt inn tiltak for å bedre dette.

– I fjor begynte vi med «vaffelmøter» for å bevisstgjøre studentene på hvor verdifullt det er å engasjere seg i studentpolitikken. Det er viktig å sikre HumPeds fagområder og perspektiver i Studentorganisasjonen i Agder (STA).

En god måte å korte ned på avstanden til studentene er å gå gjennom linjeforeningene, forteller Whittaker. For fakultetet er linjeforeningene en inngang til å snakke med studentene om ting som ikke går spesifikt på studietilbudet.

– Fakultetet og linjeforeningene har mange felles interesser! Vi er begge opptatt av at studentene skal ha et godt studiemiljø, og et godt sosialt miljø. Det er stor sammenheng mellom det å trives sosialt og å klare seg faglig.

Kraftig økning i antall linjeforeninger

I dag har HumPed seks linjeforeninger. Det har vært en kraftig økning i antall foreninger de siste årene. Bare i løpet av høstsemesteret har HumPed fått tre nye; Yggdrasil, som er linjeforeningen for nordisk, Lingvistika, som organiserer lingvistikk-studentene, og Clio som tilhører studentene i historie.

– Jeg syns det er veldig gøy at det vokser frem flere linjeforeninger! Særlig fordi vi ønsker å involvere studentene mest mulig, og bruke de ressursene som finnes. Det er viktig at vi får tilbakemeldinger på at det vi holder på med faktisk er tilpasset de behovene studentene har, understreker Whittaker.

En dytt i riktig retning

HumPed ønsker å fasilitere et samarbeidet på tvers av linjeforeningene. Fakultetet har hatt et møte med alle de seks linjeforeningene i høst, og skal ha et nytt møte med tapas på vårparten.

– Det er viktig å poengtere at fakultetet ikke ønsker å styre linjeforeningene. Det er studentenes foreninger, og derfor skal det eierskapet beholdes. Men sammen kan vi diskutere oss frem til gode samarbeidsformer, både økonomisk støtte og støtte gjennom kontakter og nettverk. Vi har satt av en god pott med midler til hver linjeforening, som linjeforeningene kan søke om for å få finansiert både faglige og sosiale arrangementer.

Obligatorisk dag for linjeforeninger
Leder av linjeforeningen FISK, Lars Takle på Studentparlamentsmøte 21.11, der FISK ble valgt inn som medlem i STA.

Lars Takle er leder for linjeforeningen for filosofi, FISK, og tok initiativ til å lage en facebook-gruppe på tvers av linjeforeningene. Takle forteller at HumPed-fakultetet har vært vennlig innstilt til FISK og tatt i mot alle deres forespørsler seriøst.

– Det er en god ting at fakultetet kan sette i gang et samarbeid på tvers av linjeforeningene, fordi dette forhåpentligvis kan gjøre oss enda synligere blant studentene.

Da linjeforeningene møttes på tvers var alle enige om at det burde eksistere en dag i begynnelsen av semesteret, som er obligatorisk for nye studenter å møte opp på. Takle forteller at filosofistudiet, i likhet med flere studier på HumPed, er en bachelor med et breddeår, noe som kan føre til mye gjennomstrømning i linjeforeningen.

– Det kan være vanskelig å få nye studenter til å bli medlem av styret, så derfor er det viktig at informasjonen om linjeforeningen når ut til studentene tidlig, og at alle får muligheten til å få den med seg.

Whittaker har både håp og forventninger om at linjeforeningene kan være med på å gjøre studieprogrammene på HumPed mer attraktive.

– Hvis søkere ser at det også skjer noe sosialt, vil dette trekke oppmerksomhet til de programmene fakultetet har å tilby.

Tekst og foto: Emilie Hesselberg, kommunikasjonsansvarlig i STA

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Fyll inn *