Ting som skjer

SAIH vil avkolonisere akadamia

“Avkolonisering dreier seg blant annet om å anerkjenne at utdanningene våre primært gjør oss kunnskapsrike innenfor en helt bestemt geografi sk og historisk kontekst.“ – SAIH, En introduksjon til avkolonisering av akademia Studentenes og Akademikernes […]

Ting som skjer

Om muser og menn – intervju med Marta Breen

I boka muser og menn problematiserer Breen hvordan kulturmenn og deres mannlige entourager hindrer kulturkvinnen plass i kulturfellesskapet. Hun peker på utvikling gjennom historien og nedarvede holdninger til hvordan vi tenderer å tenke om kvinner kontra menn. Hun drar inn kjente mannlige kunstnere, forfattere og tenkere i sin beskrivelse av «kulturmannen», […]