Nyheter

Løp for en god sak

I år tiltrakk UiA-løpet seg 63 deltakere som ønsket å vise krefter mot kreften. Inntekten fra løpet gikk til Kreftforeningen. Tirsdag 18 september gikk årets UiA-løp av stabelen. Kristiansand studentidrettslag (KSI) sto som arrangører, og […]

Familien Strisland/Hjemdahl i eplehagen som står i fare for å forsvinne.
Nyheter

Bygging av studentboliger møter motstand

Studentsamskipnaden i Agder og Kristiansand kommune ønsker å utvide studentenes botilbud ved å bygge studentboliger. SiA har fått bevilget 102 millioner kroner for å bygge 300 nye studentboliger. Etter den nåværende planen skal 275 nye studentboliger etableres på Lund torv i et forsøk på å knytte universitetet og sentrum nærmere sammen. […]

Nyheter

Hun er «den norske studenten»

På oppdrag for kunnskapsdepartementet har SSB gjennomført den europeiske studentundersøkelsen her til lands. Den ble lagt frem i august og har som formål å kartlegge studentenes økonomi, bosituasjon og andre levevilkår. Her er resultatene. […]