Nyheter

Behandle folk som folk

Et mangfold kan tenkes på som et fellesskap der alle de forskjellige menneskene blir sett på som en ressurs. Et møte med unike mennesker fra forskjellige kulturer og religioner, med forskjellige etnisiteter og bakgrunner, og […]

English

Lost in translation?

Some students have been saying that the English ability of some exchange students have been so bad, that working together in groups have proven to be difficult. One girl even dropped out of her master’s class because she found it impossible to work with the exchange students in her course. But is this really the whole story? What do the exchange students have to say about this? […]