Kommentar

Ja, det er mulig

28 januar kunne vi i FVN lese en kommentar av fra Inger Juvastøl med tittelen «Er det mulig?». I innlegget bemerker hun at Q42, som er lokalene til Filadelfia-menigheten i Kristiansand, har blitt et tema for Studentorganisasjonen i Agder. Videre stiller hun […]

Kommentar

Kommentar: Kristendommen og fremmedgjøringen fra naturen: Et sammendrag av «The Patterning Instinct» 

Boken «The Patterning Instinct» er skrevet av Jeremy Lent, og bærer undertittelen «A Cultural History of Humanity’s Search for Meaning». Den tar for seg utviklingen av ideologier og verdenssyn i Vesten, India, Kina og den islamske verden, og er et fascinerende stykke idéhistorie. Journalisten George Monbiot fra The Guardian kalte den «the most profound […]

Kommentar

Satirikum: Dear SiA, your ovens suck

I love SiA as much as one can love any Landlord. They generally give good service, but I still have to pay for not freezing to death, which seems like something we should not have to do…  But this article is not about housing rights, but about their god-damned ovens!  Because I have beef (heh) with their ovens. Yes, they generally get the job done, and it IS nice that they have this alarm-system-thing that […]