Kommentar

Ja, det er mulig

28 januar kunne vi i FVN lese en kommentar av fra Inger Juvastøl med tittelen «Er det mulig?». I innlegget bemerker hun at Q42, som er lokalene til Filadelfia-menigheten i Kristiansand, har blitt et tema for Studentorganisasjonen i Agder. Videre stiller hun […]

Kommentar

Kommentar: Kristendommen og fremmedgjøringen fra naturen: Et sammendrag av «The Patterning Instinct» 

Boken «The Patterning Instinct» er skrevet av Jeremy Lent, og bærer undertittelen «A Cultural History of Humanity’s Search for Meaning». Den tar for seg utviklingen av ideologier og verdenssyn i Vesten, India, Kina og den islamske verden, og er et fascinerende stykke idéhistorie. Journalisten George Monbiot fra The Guardian kalte den «the most profound […]