Ting som skjer

SAIH vil avkolonisere akadamia

“Avkolonisering dreier seg blant annet om å anerkjenne at utdanningene våre primært gjør oss kunnskapsrike innenfor en helt bestemt geografi sk og historisk kontekst.“ – SAIH, En introduksjon til avkolonisering av akademia Studentenes og Akademikernes […]