Nyheter

Pub-til-Pub (fra innsiden)

Med hele 17 ulike aktivitetstilbud er Kristiansand Studentidrettslag (KSI) en motor i UIAs studentliv – men ansvaret stopper ikke der. Pub-til-Pub, et av høydepunktene i løpet av den turbulente skolestarten, drar studentene gjennom KSIs mangfold […]