Kommentar

Ytring: Farvel kjære mynter og sedler

I Sverige er ikke butikker lenger forpliktet til å akseptere kontanter. I Danmark sa sentralbanken allerede i 2016 at de ikke vil trykke nye kroner. I Stavanger har SiS, studentsamskipnad i Stavanger, sluttet å akseptere kontanter fra 1. august 2018, både i SiS kafé, SiS bok og på SiS sportssenter. […]