Kultur

Om arbeid på sabatten *

«Kjære Rett Tro! Hvordan stiller dere dere til regjeringens forslag til arbeid på søndager?» Hilsen Jonathan Martin Moses svarer: Søndagen skal holdes hellig. Helt fra de første nedskrevne lover, moselovene, har arbeid på helligdager vært […]