Kommentar

Ytring: Tenk at

Jeg er bare et menneske. En ubetydelig del av en enorm helhet. Maktesløs. Alminnelig. Det er så lett å tenke sånn. Man setter seg fast i en tankeprosess hvor helheten er overveldende. Hvor ens eksistens ikke […]