KSI-bildeDa studentaktivitetene i forkant av årets semester fikk tildelt økonomiske midler var støtten så lav at flere risikerte å måtte legge ned, eller kutte drastisk i sitt tilbud til studenter.

Foran hvert semester står studentforeningene og andre studenttilbud i Agder fritt til å søke Velferdstinget om støtte til sine aktiviteter. Pengene er det i stor grad studentene selv som har betalt inn, i form av studieavgift.

Til dette høststemesteret ble det søkt om støtte for i overkant av 1,3 millioner kroner. Ikke overraskende reagerte mange svært negativt da det før sommeren ble kjent at Fordelingsutvalget, kun hadde delt ut 373.000 kroner i driftsmidler. I løpet av et kalenderår, altså to semester, kan de dele ut opp til 1,75 millioner kroner, i tillegg til eventuelle resterende midler fra tidligere år som ikke er oppbrukt.

Linjeforeningene fikk null støtte
Da Unikum sist omtalte saken, begrunnet organisasjonskonsulent Håkon Lunde i STA det store kuttet med at det etter vårsemesteret ikke sto mer penger igjen på kontoen. Restsummen etter våren var på cirka 400.000 kroner. Grunnen til at den var så lav ble forklart med at det ikke var ført god nok kontroll under første tildeling på vårparten. Det ble ikke tatt høyde for budsjettbegrensningene i fondet, og man hadde rett og slett bevilget for mye penger på vårparten.

Studentaktivitetene beskrev støtten de fikk denne høsten som kritisk lav for sin videre drift. Kristiansand Studentidrettslag fikk eksempelvis kun en brøkdel av midlene som ble etterspurt, noe som gjorde at flere idretter ikke hadde anledning til å betale utgiftene forbundet med å spille i seriesystem. Flere studentforeninger fikk hele sitt søknadsbeløp avslått.

– Der og da var det veldig mange som var forståelig nok ikke fornøyd. Med god grunn. Det var mange spørsmål, noen sto i fare for å legge ned. Samtidig sørget avslagene for at flere måtte se etter andre måter å skaffe penger på, forteller studentleder i STA, Silje W. Hammerstad.

I etterkant av den kritiserte utdelingen la Velferdstinget seg selv ned, med begrunnelse av at man ikke følte at organet fungerte optimalt. Ballen ble plukket opp av STA, som i sommer begynte å se på mulige løsninger. Etter samtale med SiA den 12. august, fant de ut at det likevel fantes tilgjengelige midler.

– Presist hva som har skjedd og hvorfor utbetalingene i første runde var så lave er ikke noe jeg kan svare på. Det hele virker å ha bygget på dårlig kommunikasjon, sier Hammerstad.

Ytterligere 462.000 kroner ble utdelt til studentaktiviteter.

Ville ikke bevilge til seg selv
– Det var prekært. Vi gikk sammen i en liten gruppe og så over alle søknadene på nytt. På grunn av kort tid valgte vi å ikke innfri noen søknader om investeringsmidler, kun søknader til driftsmidler. For oss var det viktigste at aktivitetene skulle være i stand til å holde hjulene i gang. Så får eventuelt nye investeringer komme neste semester.

En av taperne etter runde to med ekstra bevilgninger ble STA selv. Studentorganisasjonen hadde blitt tildelt 40.000 kroner mindre enn det de i utgangspunktet søkte om. Styret mente det ville være feil å bevilge penger til seg selv, og de ble dermed sittende igjen uten en krone ekstra.

– Flere studenter sto i fare for å miste en stor del av studenttilbudet. Kan man forsikre at noe slikt ikke vil gjenta seg?

– At noen mottar avslag på søknadene sine er noe som garantert vil skje igjen. Det er helt avhengig av utforming på søknad, hva det søkes om og hvor mye penger vi har tilgjengelig. Men jeg tror at man har lært så mye om budsjettkontroll etter det som skjedde i høst. Samtidig vil det bli tatt grep etter det som skjedde, for å sørge for at aktivitetene har forutsigbarhet, sier Hammerstad.

Det er i fremtiden et gjenoppstått Velferdsting som skal ha ansvar for fordeling av studentmidler.

Det lyktes ikke Unikum å få kontakt med tidligere VT-leder Jon Martin Bjørgum.

Tekst: Matias SmørvikSend mail
Foto: Lene Jeanette Pedersen

Forfatter

, , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.