NLAs bachelor i journalistikk skal fra høsten av få 80% obligatorisk oppmøteplikt. Modellen kommer fra videregående skole, forteller Hilde Kristin Dahlstrøm, avdelingsleder for journalistikk ved NLA høgskolen.

Et ønske om større læringsutbytte, morsommere timer, og en bedre forberedelse av journalistikkyrket er grunnlaget for vedtaket som trer inn for 1. års studenter ved NLA høsten 2019.

Journalistarbeid er i stor grad et teamarbeid og da tenker vi at man lærer best om man er tilstede, sier Dahlstrøm.  

 Helt krise 

Andreas Hopen. Foto: Privat

Noen studenter er i tvil om dette er løsningen. Tredjeklassestudent Andreas Hopen sier at studentene burde være mer på skolen, men at tvang ikke er måten å få det til.

Det å prøve ut en lavere oppmøteprosent først kunne vært en god løsning, men dette blir for drastisk etter mitt syn, skriver han i en melding til Unikum.  

Han forteller videre at det gjerne må skje noe fordi oppmøte til undervisningene ikke er optimalt, men at skolen heller burde satse på å gjøre undervisningene og fagene mer interessante.  

Håvard Sagen som er mediaansvarlig for studentparlamentet og andreårsstudent ved NLA tror flere studenter kommer til å falle av og miste motet. Han føler at vedtaket er presset fram uten at studentene er hørt.

Vi syntes jo det er helt krise. Det er kjempedumt.

Ikke undervisning hver dag 

Hilde Kristin Dahlstrøm. Foto: Mats Høimyr

Hilde Kristin Dahlstrøm forteller at de har ønsket innspill fra studentene underveis, og at vedtaket er fattet av LOKUT (Lokalt organ for kvalitet i utdanning) etter søknad fra avdelingen. Skolen har hatt møter med faglige studenttillitsvalgte som har tatt dette videre til studentene, hvor de har fått gode tilbakemeldinger før de søkte om vedtaket. De har også hatt forslaget frem på flere avdelingsmøter. Malen er tatt fra videregående skole som har 90 prosent obligatorisk møteplikt i dag.

Dette er et fraværssystem studentene er vant med og kjenner til. Vi har lang erfaring med at 80 prosent oppmøte i ulike praksisperioder og emner på NLA Høgskole og mener det er nødvendig for å få emnet godkjent. Muligheten for 20 prosent fravær gir noe større fleksibilitet enn på videregående skole. Dessuten er det ikke snakk om undervisning hver dag. Bortsett fra i praksisperioder vil det være snakk om cirka to dager på skolen i uken. 

Hun fortsetter med å si at i de ulike emnene som har noe obligatorisk er satt på 80 prosent og at det ønsker de å fortsette med. Dahlstrøm understreker at ved spesielle behov vil det være gode muligheter for tilrettelegging. Og at for eksempel vil studenter med barn ha muligheten til å få mer fravær slik som det er i arbeidslivet

Vi er en liten skole og vi har gode muligheter til å vise fleksibilitet, sier hun.

Ønsker de beste journalistene 

Dahlstrøm syntes det er trist om ikke studentene føler seg hørt, men er klar på at det er kjedelig for de studentene som kommer til nesten tom klasse, og at det blir et bedre læringsmiljø om flere er på skolen. Hun sier at de studentene de var i kontakt med når dette vedtaket kun var en ide fortalte at dette var noe de trengte. De ønsket at skolen skulle være med å sette gode grenser. Dahlstrøm avslutter med å si at NLA er veldig opptatt av å utdanne de beste journalistene. 

I dag er det mellom 25 til 45 studenter i hver klasse, men innimellom har det kun møtt fem studenter til forelesingen. 

Bedre felleskap

Marta Saettone-Johansen, leder i STRÅ. Foto: Sara Linnea Finnema

Leder i STRÅ, studentorganisasjonen på NLA, Marta Saettone-Johansen sier at som voksent menneske burde man få muligheten til å ta egne valg, men at det hadde vært koseligere og mer lærerikt om flere kom i forelesing.

Da får vi flere gode diskusjoner og et bedre felleskap. Det skaper også en god skolekultur og dynamikk at flere møter opp på skolen, sier hun.  

Hun legger til at det kan medføre at det nye kullet blir enda flinkere journalister i kontrast til de som aldri er på skolen.

Hverken Saettone-Johansen eller tillitsvalgt på andre året, Sondre Lindhagen har hørt fra studenter som ønsker en slik ordning. Lindhagen er også enig i at som voksen person på høyskole burde man kunne fordele tiden sin slik man selv ønsker

Mange studenter må jobbe for å få endene til å møtes. Noen har kanskje barn eller andre private årsaker som gjør at de ikke kan møte til tiden. Vi er alle forskjellige og noen mener de lærer best av å lese selvsteding, mens andre lærer best av å være i forelesinger, men det å tvinge studenter til å møte opp så mye føler jeg bare vil innskrenke studentenes muligheter til å skape sin individuelle hverdag som funker for dem, sier han.

Tekst: Mia Wright
Foto: Magnus Ljøstad, privat, Mats Høimyr, Sara Linnea Finnema

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.