10 PÅ UIA: ER DU FEMINIST? 

 

          

GERALDINE SOTO 

Studerer økonomi 

Er du feminist? 

Ja, jeg er feminist.  

Hvorfor/hvorfor ikke?  

Jeg føler at likestilling er viktig og at kvinner også skal behandles på  

en god og rettferdig måte. Noen av forventningene til kvinner kan være  

litt gammeldagse. Alle fortjener å få plass i samfunnet, uansett kjønn.  

   

KRISTOFFER ANDREAS HAFSØ  

Studerer litteratur, film og teater 

Er du feminist? 

Det kommer an på hva man legger i ordet. 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

Det er forvirrende med definisjonen. Jeg er for en konkret likestillingsdebatt hvor man står sammen. Mennesker er mennesker, vi er et folk. Vi bør jobbe imot forskjellene og gå vekk fra det som for noen kan virke som en slags maktkamp mellom kjønn. 

  

VETLE HJORTLAND 

Studerer medieproduksjon 

Er du feminist?  

Nei 

Hvorfor/hvorfor ikke?  

Jeg er for likestilling mellom kjønn,  

men jeg definerer ikke meg selv som en feminist.  

 

 

 

AMANDA TANBERG 

Studerer sosiologi 

Er du feminist?  

Ja 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

Jeg vil anse meg selv som en feminist fordi jeg  

er opptatt av at kvinner og menn skal ha de samme  

rettighetene.  

  

 

 

TRYM MOSTAD 

Studerer anvendt filosofi 

Er du feminist? 

Ja. 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

Jeg er feminist fordi det føles naturlig. Slik jeg ser det handler feminisme om  

like rettigheter og da skjønner jeg ikke hvorfor jeg ikke skulle vært det.  

Jeg ser ingen grunn til at det skal være ulikhet.  

 

GWEN JEANETT HANSEN 

Studerer nordisk språk og litteratur 

Er du feminist? 

Jeg vet ikke om jeg vil kalle meg en feminist.  

Hvorfor/hvorfor ikke? 

Det er mye negative assosiasjoner med ordet, men jeg er veldig for at damer skal ha de samme rettighetene som menn og bli behandlet likt. Kvinner og menn er jo forskjellige, men når det gjelder å bli hørt er vi like viktige. Vi gjør en like god jobb på mange områder.  

 

 

FATIMA VAEZI 

Studerer kommunikasjon 

Er du feminist? 

Ja og nei – ja, kanskje.  

Hvorfor/hvorfor ikke? 

Jeg ønsker ikke å sette en merkelapp på det. Jeg mener jo absolutt 

at feminisme står for likestilling – og jeg mener at likestilling  

bør gjelde alle uansett kjønn, alder, etnisitet osv…  

 

 

ANTON SAMUELSEN 

Studerer filosofi 

Er du feminist? 

Ikke ifølge den moderne definisjonen, så nei.   

Hvorfor/hvorfor ikke? 

Jeg føler at det i den moderne definisjonen av feminisme er for mye fokus på likt utfall i forhold til jobbmuligheter, lønn og alt som kommer som følge av det. Det blir feil fordi det går på bekostning av kompetanse. Hvis det heller er fokus på like muligheter for alle uavhengig av kjønn, bakgrunn og etnisitet så får vi likestilling på et bedre og mer rasjonelt plan.  

 

 

 

 

 

ALISHA MAHTANI 

Media, communications and cultural studies 

Are you a feminist? 

Yes! 

Why/why not? 

I am a feminist for a lot of reasons. Equality for the genders, same rights and independence is important. I would like to see a change when it comes to this, also through language! Making small changes in our language can change the outlook and our perspective.  

 

TOMMASO MONDOVI 

International business and management 

Are you a feminist? 

I define myself as feminist, but not an activist.  

Why/why not?  

I believe in the fact that there should be equal rights for everyone. There are still differences in how we treat genders, but I believe those differences don’t really exist. A lot of people define themselves as feminist, maybe without thinking about everything it beholds. I wish to be more of an activist in the near future myself.  

 

Tekst og foto: Helene Alsaker 

 

 

 

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.