Nå nærmer sommerferien seg, og mange går mot slutten av studietiden sin. Det kan være vanskelig å vite hva man vil videre i livet, noen har ingen drømmer, og andre har mange drømmer. Vi gikk rundt på UIA og spurte om folks drømmer og mål etter studie.

Navn og alder: Oda Isne Tyse, 21

Oda Isne. Foto – Eskild Furøy

Studie: Folkehelsearbeid

Svar:  Komme seg inn på Folkehelseinstituttet. Jobbe i FN. Kanskje starte egen bedrift.

 

Navn og alder: Benjamin Sundo, 23

Studie: Lærer

Svar: Få tak over hodet og mat på bordet.

 

Navn og alder: Eira Melbye, 20

Studie: Jus

Svar: Få nok penger til å klare meg bra i livet.

 

Navn og alder: Rune Alexander Laursen, 32

Rune Alexander Laursen. Foto – Eskild Furøy.

Studie: Ferdig master i kunstig intelligens. Studerer nå Cybersecurity

Svar: Oppnå suksess i firmaet jeg har startet. Holder på med å lage algoritme for diabetesregulering.

 

Navn og alder: Caritha Jensen, 26

Caritha Jensen. Foto – Eskild Furøy.

Studie: Økonomi og administrasjon

Svar: Jobbe livet av meg, pluss fritid.

 

Navn og alder: Rex Fonacier, 26

Rex Fonacier. Foto – Eskild Furøy.

Studie: Siviløkonom

Svar: Kunne gjøre det jeg utdannes til.

 

Navn og alder: Martin Ellingsen, 30

Martin Ellingsen. Foto – Eskild Furøy.

Studie: Statsvitenskap og ledelse, master

Svar: Dra til sentralasia for jobbe på universitetet.

 

Navn og alder: Jaden Larsen, 19

Jaden Larsen. Foto – Eskild Furøy.

Studie: Folkehelsearbeid

Svar: Skal bli samfunnsplanlegger og fjerne de fleste lyskryss i Kristiansand, for så bytte dem ut med rundkjøringer.

 

Navn og alder: Marthe Heldal, 21

Marthe Heldal. Foto – Eskild Furøy.

Studie: Sykepleie

Svar: Jobbe på Mercy Ships.

 

Navn og alder: Linn Sivertsen

Linn Sivertsen. Foto – Eskild Furøy.

Studie: Sykepleie 2. året

Svar: Bli rik!

Forfatter

, , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.