Hvilke saker mener du er viktigst at en universitetsrektor kjemper for?

VICTHORIA MARIE NORDAHL, UTVIKLINGSSTUDIER

For meg er det viktig at et universitet tar helse og psyke hos studenter på alvor, og at det skal finnes gode tilbud for å få enhver student gjennom studier uten at de skal føle seg alene. Dette håper jeg vår kommende studierektor vil kjempe for.

ASKE BIRKENFELDT, UTVEKSLINGSSTUDENT FRA DANMARK, SOCIAL SCIENCE

Først og fremst burde en rektor kunne kjenne og forstå sine studenter, men også ansatte ved Universitetet. I tillegg burde fokuset være rettet mot utdanning og skape verdier fremfor økonomisk gevinst. Som utvekslingsstudent savner jeg bedre integrasjonen med de norske studentene.

MATIAS SMØRVIK, LEKTOR

Jeg tenker at man må tørre å ta i bruk nye undervisningsmetoder. Teknologiske hjelpemidler og pedagogisk kunnskap kan gi flere læringsmuligheter for studenter. Det kan være alt fra streaming, til opptak av forelesninger, og videoproduksjon. Den type ting kan være nyttige bidrag til å styrke undervisningskvaliteten.

ADRIAN PAULSEN, KOMMUNIKASJON OG MEDIER

Jeg mener at en rektor burde ta tak i saker som psykisk helse blant studenter, skape flere leseplasser, og ikke minst, fortsette arbeidet med mer praksismuligheter i flere studier. Jeg synes det er viktig at studenter kan etablere et godt nettverk i arbeidsmarkedet under studietiden.

MONICA RAVNEVAND, PEDAGOGIKK

Jeg synes det burde være fokus på å holde foreleserne, professorer og studiene oppdatert med ny informasjon, pensum og undervisningsmetoder innenfor faget. Samtidig legge til rette for å tilby IKT- virkemidlene som studentene burde ha i dag

ØYVIND TØNNESON, FØRSTEAMUENSIS V/HUMANIORA OG PEDAGOGIKK

De viktigste sakene en ny rektor burde kjempe for er å styrke universitetstradisjonen. Det er viktig at universitetet ivaretar funksjonen om å frembringe hva som er sann og usann kunnskap. Det å være bevisst i rollen som en selvstendig og uavhengig aktør blir viktig fremover, særlig i samarbeid med næringslivet og andre aktører

SIRI MAGNUSSEN & TINNA KAREN LEIFSDÓTTIR, SOSIALT ARBEID

Vi tenker at studentenes trivsel er viktigst. Det betyr tilrettelegging av et godt studentmiljø og møteplass med fokus på inkludering og fellesskap.

NINA LINDGREN, ANSATT V/SiA Mat og drikke

Jeg mener en rektor burde kjempe for mangfold, inkludering og tilrettelegging. Det er viktig at de som føler seg litt annerledes blir inkludert og ivaretatt. Det gjelder blant annet bedre tilrettelegging for handicappede, slik at det blir enklere å komme innom oss i kantina.

VESTEIN LANGSETH LAURITSEN, LEKTOR

Jeg mener de viktigste sakene er fagtilbudet og studentvelferd, som kan være alt fra standarden på boforholdene til tilbudene på campus som kantinen.

ERIKA ERDOS, ANSATT V/SiA Bok

Det er viktig for oss i SiA Bok at den nye rektoren ser viktigheten av en god og levende bokhandel på begge campusene, men også verdsetter den tette kontakten vi har med forelesere og studentene. Vi håper rektor vil kjempe for boka, som det beste og viktigste arbeidsverktøyet under studiene. Personlig vil jeg si at inkludering, utvikling av mangfoldskompetanse, likestilling, psykisk helse og internasjonalisering av studiene er viktige saker.

Tekst: Phally Long Prum & Andreas Guthe
Foto: Andreas Guthe

Forfatter

, , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.