GABRIELA NASS

Jeg tror det viktig fordi det fantes forskjeller før i tiden. Kvinner kunne ikke gjøre alt, som for eksempel å jobbe eller stemme ved valg. We had to fight for it. It’s to remember that it was different before. We were less, so it’s important to remember that we should not go back there and keep the rights as equal as they are today. To keep it like this is also a fight.

EVA MATILDE

I have to say that I don’t know. There are probably places where it’s needed more than here. But I think it’s a good symbol. Other places it would be more relevant, while we already have quite equal rights here in Norway.

MAUD REBIBOU

It is a day to remember, what women have reached. But I think it’s a struggle of everyday life and we shouldn’t just take one day to think about it and then go back to our habits and stereotypes the other days. I think it’s just a quite important topic and we shouldn’t wait for this particular day to act or think in a right way. I would wish that we would make it a part of our everyday life. It’s
like climate change, you have to keep it in mind every single day.

TRYM STAURHEIM

Det er viktig å representere at kvinnene har blitt undertrykket tidligere. At kvinnene har en dag er bra, for de hadde det så mye verre enn oss menn. Det har likevel en ganske aktuell dimensjon, siden det finnes undertoner i samfunnet som fortsatt tilsier at det er en grad av diskriminering og forskjeller mellom kjønn. Det er også relevant å ha det i de nordiske landene. Det har selvfølgelig en historisk dimensjon, men det er også for å minne oss på at det er fortsatt aktuelt.

TOMOMI KANEGAE

I think it’s really important. I’m from Japan and there the status of women is still low. I think in Norway it’s more equality between men and women, but I think there should still
be more improvements in women’s rights all over the world. It’s still important.

MARCUS RENÉ ANDERSEN

Jeg har ikke tenkt så mye på det egentlig. Det er for all del veldig, veldig bra å oppmuntre folk til å engasjere seg. Selv i land som Norge, Sverige og Danmark der kjønn er ganske likestilte er det ganske viktig å ha en slik dag som skal fremme kvinners rettigheter.

LISBETH EDVARDSEN

Jeg tenker at det burde beholdes. Ikke nødvendigvis for min del, men for alle andre som ikke er like heldige som meg, som bor i Norge. Det handler om solidaritet med andre.

PAULINE FANJAT

For me it’s an important day. But we shouldn’t have this day, women’s day should be every day. I mean, it’s great that we give importance to women, but the fight is not over yet. We still have inequality, maybe less in Norway than in France, that’s also something we can see when we study abroad. I’m from France, and I see that we have more inequality there, in families for instance. There we still have traditional gender roles.

TOBIAS HENANGER

Jeg har ikke så veldig mye å komme med akkurat der, må jeg innrømme. Det er kanskje mer viktig i andre land enn i Norge hvor likestilling ikke har kommet like langt på vei. Selv om det sikkert ikke er 100 prosent her heller. Jeg tenker det er fint å ha fokus på dette temaet og at det finnes sånne dager. Men selvfølgelig er det viktigste at man ikke bare fokuserer på én dag, men generelt alle dager.

Foto: Privat
MARTHA SIMONSEN

Kvinnedagen 8.mars er en utrolig viktig dag å markere. Likestilling mellom kjønnene er fortsatt en problemstilling vi må ta tak i, og vi må aldri slutte å kjempe for like rettigheter. Det gjelder også her i Norge. Man kan lett tenke at vi har oppnådd full likestilling her, men vi har enda en vei å gå. Og så tenker jeg selvfølgelig på land hvor kvinner rett og slett ikke har noen verdi og ikke har noen
rettigheter. Vi er så heldige i Norge at vi har ytringsfrihet, og da må vi være deres stemme og tale deres sak. Vi må passe på at alle blir sett og hørt.

Tekst: Philip Korn
Foto: Andreas Guthe og privat

Forfatter

, ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.