Helse Sør-Øst har bevilget 1,15 millioner kroner til Studentsamskipnaden i Agder. Det er første gang SiA har fått støtte fra staten, tidligere har pengene kommet gjennom semesteravgiften studentene betaler.

Leder for SiA helse, Eli Stålesen, sier pengene kommer godt med til i arbeidet for å bedre det psykiske helsetilbudet for studentene i Agder.  

– Pengene vil gå inn til å finansiere en ny stilling, men også til å styrke allerede tilbud vi har til studentene, sier Stålesen til NRK.  

Ifølge kunnskapsdepartementet vil 600 000 av bevilgningene gå til styrking av studentenes psykiske helse og forebygging av skadelig rusmisbruk. 450 000 vil gå til prosjekt FORTELL på Ansgar. De siste 105 000 vil gå til Studentenes byfestival i Kristiansand.  

Totalt er det blitt bevilget 18 millioner til bedre psykisk helse hos studenter forteller forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

– I utgangspunktet skal studenter som sliter psykisk eller har rusproblemer få den hjelpen de trenger gjennom kommunehelsetjenesten, men vi ønsker å bidra slik at det kan lages ulike tilbud på studiestedene i tillegg. Derfor styrket vi satsingen på studenters psykiske helse med 10 millioner ekstra. Nå er fordelingen klar, og 19 samskipnader og institusjoner deler på totalt 18,4 millioner kroner. 

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.