Fra november 2004 til mars 2006 var Jorun Kummen sjefredaktør i Unikum. I hennes tid økte medlemstallet fra 7 til 64, og avisen fikk dermed flere underredaktører for å administrere disse i underredaksjoner. Unikum ble for fullt et sted hvor man kunne utvikle seg faglig og sosialt og få seg venner for livet.

 

jorunn-heron-kummen-liten

 

Jorun Héron-Kummen, som hun heter i dag, synes det er veldig artig å se at Unikum fortsatt er i full drift. Hun forteller at hun er en av mange som har lagt ned flere sene nattetimer, (blod), svette og tårer for avisens fremdrift og virke.

Hvordan ble du ansvarlig redaktør i Unikum?
Jon Herland tok over vervet som ansvarlig redaktør for Unikum etter Mari [Helland], men ble sittende mer eller mindre helt alene med avisen. Han ble fullstendig utbrent og var først og fremst interessert i å få noen andre til å ta over vervet hans så fort som mulig. Da jeg begynte i avisen var vi 6 eller 7 medarbeidere. Jeg ble først nyhetsredaktør og senere valgt av medlemmene som ansvarlig redaktør da Jon gikk av.

Hva slags saker var du og redaksjonen opptatt av?
Fra å være en avis på 7 medarbeidere, ble vi totalt 64 aktive medlemmer med arbeidskrav da jeg forlot vervet. Grunnen til min fratredelse var at jeg ble leder for FN-studentene, som var en helt ny organisasjon ved UiA og som krevde all min tid, men jeg ble sittende som styremedlem i Unikum i ett år til. Etter hvert som avisen ekspanderte, etablerte vi nye mellomledere, og avisens innhold ble mer differensiert og tilpasset målgruppene. Vi fikk blant annet nettredaktør, desksjef, kulturredaktør, samt en ordinær sekretærstilling i 50% som skulle ta seg av alt det administrative ved avisen. De respektive avdelingene jobbet relativt autonomt, med jevnlig rapporteringsplikt til meg. Dermed varierte innholdet og avisens retning i henhold til mellomledernes fokus og virke.

 

Unikum februar 2005
Unikum februar 2005

 

Hvordan klarte dere å rekruttere så mange nye?
Vi jobbet hardt for å utvikle en sosial plattform som overføres fra år til år. Den kom ikke gratis og krevde stor personlig innsats fra noen ildsjeler, samt økonomiske midler til sosialt samvær slik at medlemmene følte seg verdsatte.

Vi holdt også en klar flat organisasjonsstruktur der lederne delegerte mye ansvar til medlemmene dersom de ønsket det. På den måten fikk medlemmene et eierskapsforhold til avisen som alle dro stor nytte av totalt sett.

Hvordan var det med sosiale arrangement i Unikum?
Vi arrangerte få formelle fester e.l. i Unikum, men den faste gjengen og noen andre medlemmer bodde mer eller mindre i lokalene der vi arbeidet døgnet rundt. Vi pleide å feire litt etter publiseringen av hvert nummer, men det skjedde stort sett relativt uformelt så vidt jeg husker. Det sosiale miljøet var derimot aldeles utmerket likevel.

Hvordan var annonsesalget i din tid?
Litt av grunnen til vår ekspansjon og suksess var at annonsesalget gitt særdeles bra. Super-Chris, som han selv betegnet seg, var suveren til å selge annonser. Jeg skal ikke uttale meg spesifikt om hvor stort overskuddet var, fordi dette tok først og fremst økonomiansvarlig seg av, men det holdt iallfall til å kjøpe inn nye møbler (en beige sofa og nye skrivebord), samt en legendarisk tur til London for alle Unikums medlemmer. På denne måten fikk vi etablert et sosialt fellesskap og forpliktet medlemmene til å jobbe for avisen innenfor en gitt periode for å sikre kontinuitet.

De eksterne styremedlemmene i Unikum hadde vært totalt fraværende inntil vi tok denne turen, men da vi begynte å bruke penger, kom de fort på banen. Siden leste de alltid innkallingen og sakslisten jeg sendte, og ble i det hele tatt mer engasjerte i vervene sine, noe vi satte stor pris på.

Hvordan var distribusjonen?
Vi stod selv for distribusjonen, som gikk på rundgang i redaksjonen.

Hvordan fungerte det med det tekniske?
Det var Jon Herland som kjøpte inn nye Mac-er og digitalkameraer. Det tekniske fungerte helt fint og vi hadde alt vi trengte av digitale verktøy.

Hvordan var det med bruken av unikumnett.no på din tid? Hvor mange var med på å publisere der?
Unikumnett.no var en del av avisen, men det tok tid før vi fikk en nettansvarlig som la ut og opprettet saker. Vi forsøkte å skrive noen nyheter kun for nettet, men denne redaksjonen hadde et stort forbedringspotensial også da jeg forlot redaktørrollen.

 

Unikum februar 2006
Unikum februar 2006

 

Hva slags nytte har du fått av Unikum-medlemskapet i karrieren din?
Jeg har hatt en enorm nytte av min tid i Unikum, og det tror jeg gjelder for samtlige av medlemmene fra min tid. Til tross for at jeg ikke tok journalistikkhøgskolen selv, har jeg hatt mange spennende jobber innenfor kommunikasjon og journalistikk i ettertid, blant annet i Forskningsrådet, Legeforeningen, Kirkens Nødhjelp m.m. Jeg vet at min tid i Unikum har vært utslagsgivende for en del av stillingene jeg har fått, så jeg anbefaler alle studenter å tenke helhetlig med tanke på utdanning. Arbeidsgiver vil være interessert i både praktisk og teoretisk kompetanse ved ansettelse,

At jeg nå har endt opp som lektor på en videregående skole i Østfold, er fullstendig basert på eget valg. Jeg kunne nok ha fortsatt karrieren blant spennende, dog krevende jobber, men valgte isteden et mer familievennlig og givende yrke for meg personlig tilslutt. Riktig nok vet jeg at flere av våre ordinære medlemmer har havnet i sentrale posisjoner bl.a. i Fædrelandsvennen, NRK, TV2, Aftenposten m.m.

Jorun møter fortsatt med jevne mellomrom en gjeng blant den daværende «harde» kjernen i Unikum. Disse er tidligere nyhetsredaktør Wenche Haugen Grimsby, skribent med ekstraverv Torunn Helene Helgheim, skribent og kåsør Håvard Mongstad og illustratør Kenneth Iversen. På disse treffene komme iblant også Joruns sjefredaktør-etterfølger Adina Hozan Bajalan og Mona Harbakk, som var nyhetsredaktør i en periode.

Jorun poengterer at hun kun var én av mange som jobbet hardt for avisen og fortjener ikke all ære for driften. Hun ønsker at Unikum også i dag skal fokusere på at avisen er en arena der man kan få venner for livet, et miljø der man kan utvikle seg faglig og sosialt, og at slike verv kan være kan være profittgivende og avgjørende for ansettelser i fremtiden.

 

Navn: Jorun Héron-Kummen

Ansvarlig redaktør november 2004 – mars 2006

Nyheitsredaktør 2003–2004

Styremedlem mars 2006 – mars 2007

Andre studentverv: Leder for FN-studentene,
styremedlem i Politicus,
vert i ukentlig program i Studentradioen i Kristiansand,
styremedlem i interESST alumi (UiO, 2007–2008)

Utdanning: Bachelor i samfunnsvitenskap og -historie, HiA 2006;
Master i europeisk samfunn, vitenskap og teknologi, UiO 2009;
Årsstudium med pedagogikk og fransk, HiØ 2015;
Årsstudium i norsk språk og litteratur, HiT 2016

 

Jobb i dag: Lektor ved Frederik II videregående skole, Østfold

Sivilstatus: Gift, har ett barn

 

Tekst: Targeir Attestog
Foto: Privat, Unikums arkiv

Forfatter

,
Latest Posts from Unikum

1 Comment

  1. […] 2005 – medlemsboom i Unikum  […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.