Jeg vet ikke hva jeg skal skrive om, så jeg skriver om det, og litt om meninger og «objektiv» journalistikk. 

Et nytt studieår og et nytt semester med nye muligheter for å dumme seg ut. Jeg vet ikke hva jeg skal skrive om. Jeg har noen tanker, men etter å ha tenkt tankene mer ettertenkelig, tenker jeg at de tankene kan man heller bare la være. 

Neida, det finnes kanskje gode ideer, men i så fall må de jobbes med. 

For eksempel kan tema til Unikums første utgave være en fin rettesnor. «Studiestart», hmm… Har jeg noen ideer? «Dropout som tar enkeltemner fordi han var for treg til å søke noe og for kresen for det som var igjen på restplasser, men ender likevel opp som filosofistudent…». Kanskje ikke! Akkurat det tar jeg likevel med ro, hva har jeg å stresse for? Være brukbar for samfunnet? Nei, jeg inspireres av markedsføringstudenter. 

Hmm, hva med å skrive et meningsinnlegg… Kanskje ikke, det er så mange meninger der ute allerede. Jeg må si meg enig med komiker Mert Arslan (20) i NRK P3: ´´vi må slutte å mene så mye!´´ Eller gjør jeg det? Ikke helt, egentlig. Jeg liker at folk mener noe om noe, problemet er vel heller bare at mange meninger ikke er så gjennomtenkte. Det Arslan treffer på i sin lille analyse er problemet om umiddelbarheten; han spør hvorfor «alle tror de har en glimrende mening og bestemmer seg for å publisere det for hele verden dagen etter». 

Tror folk virkelig at tanken de får ikke har slått noen andre allerede? Om du bare skulle plukke opp en bok om filosofi – faget om tankenes tanker – vil du innse at alle tankene du har, har nok noen andre allerede tenkt før deg. Det betyr ikke at det er umulig å gjøre uavhengige, skarpe analyser, men det er nok mye vanskeligere enn alle – inkludert meg selv… – liker å tro. 

Tilbake til hva jeg skal skrive om. Hva med et debattinnlegg? Jeg har allerede skrevet noen sånne, og har tenkt at de innleggene er de mest objektive og nøytrale. Da tar jeg for meg et tema som allerede er litt aktuelt, men jeg deler ikke meningen min… eksplisitt. Hvorfor skriver jeg eksplisitt? Fordi jeg velger tema for debattinnlegget, og hvilket tema som velges, forteller meg noe om hvilke verdier jeg har. 

La meg bruke et eksempel fra politikken: Om jeg for eksempel hadde valgt å skrive et debattinnlegg om hvorfor mange studenter ikke investerer i krypto er det kanskje rimelig å plassere meg på høyresiden i politikken. Velger jeg derimot å skrive om hvorfor studenter ikke får høyere studiestøtte og hvilke konsekvenser det har, er det mer rimelig å plassere meg på venstresiden. 

Uansett hva jeg gjør, kommer jeg meg ikke unna faktumet at jeg ikke er objektiv. Jeg vil faktisk gå så langt å si at det ikke finnes objektiv journalistikk. Hvorfor det? Fordi en journalist/skribent vil aldri kunne uttrykke alt som skjer når en hendelse skjer, bare det journalisten fokuserer på. Det er alltid noe som går tapt i en analyse (uansett hva). Det er alltid en subjektiv analyse. Dette er noe som skjer helt ubevisst. Kanskje fordi vi har de verdiene vi har, og da velger vi også å fokusere på det vi gjør. Vi kommer ikke foruten om vår egen tilkortkommenhet; vi kommer ikke foruten om vår egen subjektivitet.  

Man slipper ikke unna sin egen subjektivitet uansett hvilket sjanger en journalist skriver i, også nyhetssaker bestemmes ut ifra hvilke interesser/verdier man har i utgangspunktet, til tross for at de ofte presenteres som nøytrale. 

Det som til syvende og sist går tapt kan mulig fylles av andre, som klarer å se det som går tapt i ens analyse. Bare i fellesskap kan man lage bedre journalistikk, verk, og så videre. Helt alene og «uavhengig» er man vel bare bæsj. 

Betyr dette at jeg mener at ingen journalistikk skal prøve å være objektiv fordi den vil feile? Nei, det mener jeg ikke. Jeg mener at enhver journalist bør ha en oppriktig holdning til sitt yrke og til sitt arbeid. Det betyr at en journalist skal gjøre sitt beste om å være så ærlig og pliktoppfyllende som overhodet mulig. Hvilke plikter? Plikten om å rapportere og skrive om det som skjer, vel! 

Forfatter

, , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.