Med en mildt sagt en tynnslipt økonomi i mange europeiske land akkurat nå, og USA var ikke veldig overrasket da Sigbjørn Johnsen tok på seg sin brune skinnhatt og presenterte et nokså stramt forslag til statsbudsjett for 2012. De negative reaksjonene fra ulike studentledere i Norge har ikke latt vente på seg, men la oss nå ett lite sekund trykke på pause, og huske på at å være student i Norge er helt fint.

En norsk heltidsstudent kan ifølge det nye statsbudsjettet vente seg en økning av støtten til høyere utdanning på 1,9 %. Det er en økning på 172 kr i måneden og vil bety en årlig utbetaling av stipend og lån på 92.500 kr. Dette betyr at studenter som jobber i sommermånedene kan med økonomisk planlegging klare seg uten jobb, og konsentrere seg fullt ut om studiene under studieåret. I Norge er høyere utdanning gratis. Å være student i Norge er helt fint.

I England vil det på noen universiteter i 2012 koste opp mot 80.000 kr årlig å være innrullert som student. Det betyr at det kun er et fåtall som har råd til å ta høyere utdanning, og vil bidra til en enda større ulikhet i befolkningen. Studenter i Chile så seg til slutt så lei av den økende privatiseringen og kommodifiseringen av deres kunnskap, at de tok til gatene. Det hele utartet seg og endte med et politidrap på 16 år gamle Manuel Gutierrez. I Norge forstås utdanning fortsatt som en sosial investering, som skal tilbys alle uansett økonomisk bakgrunn, og reduserer dermed sosiale forskjeller. Å være student i Norge er helt fint.

En fersk undersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå viser at heltidsstudenter i Norge arbeider gjennomsnittlig 34 timer i uken med studiene. Den viser at de fleste heltidsstudenter har en jobb ved siden av studiene hvor de gjennomsnittlig tilbringer 9 timer i uken. I USA har også de fleste heltidsstudenter en inntektsgivende jobb ved siden av studiene. Ca 20 % av disse (2007) tilbringer opp mot hele 34 timer i uken på jobb. I Norge har vi takket være våre støtteordninger, gratis universiteter og høgskoler, en økonomisk frihet og tid til å engasjere oss fullt ut i studiene våre. Å være student i Norge er helt fint.

For kort tid siden hadde Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) sin kampanjeuke. Under denne uken ble vi informert om studenten Welcome Zimuto i Zimbabwe som kjempet for en åpen studenthverdag og gratis utdanning, han ble fengslet og torturert. Studenten Nasta Palazhanka fra Hviterussland er dømt til et år i fengsel for sin opposisjon mot landets president. Studenten Maxwell Dlamin fra Swaziland engasjerte seg for mer demokrati, skolepengestøtte og mindre sosiale forskjeller, han sitter også fengslet. I Norge er ingen studenter torturert eller fengslet for å kreve noen tusenlapper ekstra i året for å studere. Å være student i Norge er helt fint.

Det kan alltid bli bedre. Statsbudsjettet for 2012 bevilger blant annet altfor lite penger til forskning generelt, og spesielt på områdene miljø, klima og energi; triangelen som illustrer en ekstrem utfordring for oss unge i fremtidens Norge. Videre kunne et land, så rikt og velstående som det den selvutnevnte kunnskapsnasjonen Norge er, gitt studentene enda bedre kår. Så selv om vi ikke skal slutte å stille harde krav for å forbedre vår studenthverdag, så er det av og til viktig å trykke på pause og innse at å være student i Norge er helt fint….

 

Tekst: Mikael Bergius – mikael.bergius @unikumnett.no

Forfatter

,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.