Studentsamskipnaden i Agder ligger på topp tre med færreste studentboliger i Norge. Det er synd, uttaler Olea Norset, leder for Studentorganisasjonen i Agder (STA).

Universitetet i Agder har til sammen 1.500 studentboliger fordelt i Kristiansand og Grimstad. Foreløpig er 650 studentboliger tildelt, mens 550 studenter står i kø. Norsk studentorganisasjons (NSO) årlige boligundersøkelse som kom i slutten av juli, viser at Agder troner på topp når det kommer til færrest studentboliger.

– Det er synd å se at vi ligger på topp 3 dårligste på antall studentboliger per student i Agder. Vi vet at SiA jobber med saken om å få til flere boliger i Kristiansand hvor dekningsgraden er dårligst av de to sørlandske studiebyene. Men prosessene tar lang tid, forteller Norset.

Behovet for studentboliger øker. Til VG opplyser NSO-leder Andreas Trohjell at økningen går riktig vei, men at det må bygges mer og raskere, for å holde tritt med mengden studenter. Til det krever han at kommunene, studentsamskipnadene og regjeringen tar mer ansvar.

– Etter at regjeringen har prioritert studentboligbygging forventer vi at samskipnadene også har dette som sitt hovedfokus for å nå en nasjonal dekningsgrad på 20 prosent, sier NSO i en kommentar.

I dag er den nasjonale dekningsgraden 14,87 prosent, mens Agder ligger på 13,07 prosent, ifølge undersøkelsen. Et godt stykke unna det nasjonale målet. Utviklingen går for sakte, mener NSO.

– Én utfordring er å få tilgang på gode og billige tomter raskt. Dette er noe SiA trenger for å kunne bygge. Det er et samarbeid mellom kommune og SiA, og her kan nok en del av prosessene ses på med tanke på saksbehandling og tidspress, forteller Norset og legger til:

– Ellers så jobber STA både tett med Velferdstinget i Agder (SiAs studentorgan), og vi er også selv i dialog med SiA og kommune. Dette vil bli en relevant sak for studentrådene i kommunene. Der skal alle studentdemokrati på alle høyskoler, fagskole og UiA sitte. Dette er på plass i Kristiansand og skal starte opp. I Grimstad jobbes det enda med å få til et studentråd.

Unikum har forsøkt å gi SiA tilsvar, men ikke fått det.

Tekst: Vida Emilie Werner

Forfatter

, ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.