kvinne står innendørs i et stort lyst bygg og ser mot kameraet

Kun 1 av 10 studenter bor hjemme hos foreldrene sine mens de studerer, ifølge SSB 2018, og i snitt jobber studenter 13,4 timer i uken. Disse tallene legger oss i toppskiktet i Europa. Det blir dyrere å bo, og med pandemien har mange andre utgifter økt i tillegg. Til tross for dette så ble ønsket om økt studiestøtte avslått. Vi har bedt rektorene i Agder kommentere situasjonen og fortelle om tiltak de har gjort for studentmassen sin.  

 

Svar fra Sunniva Whittaker UiA 

– Det er avgjørende at studiestøtten gjør det mulig å være heltidsstudent, både for den enkeltes faglig fordypning og et for levende studentmiljø på campus. I dag er mange studenter avhengig av hjelp hjemmefra og /eller jobb ved siden av studiene for å få det til å gå rundt. Derfor støtter jeg studentene er deres kamp for økt studiestøtte.  Vi arbeider både som institusjon og gjennom Universitets- og høyskolerådet for å fremme studentenes krav. I mellomtiden prøver vi å tilby så mange studenter som mulig relevante jobber på UiA, som studentmentorer, læringsassistenter og gjennom programmet Studenter i forskning. Tilbakemeldingene vi har fått så langt viser at dette er noe studentene setter stor pris på, og som faktisk øker læringsutbyttet, sier Whittaker til Unikum.

Forfatter

, , , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.