Rektor på UiA, Sunniva Whittaker

– Hva har vi lært fra første semester, hva har vi justert for å lykkes dette semesteret og hva kan vi bli bedre på – som utdanningsinstitusjon? 

SVAR: Sigbjørn Sødal – NLA Høgskolen på Gimlekollen 

Foto: Turid Vevatne / NLA

«På NLA Høgskolen på Gimlekollen opplevde vi at mange studenter meldte om at digital undervisning og veiledning var krevende. På slutten av semesteret la vi derfor bla. til rette for at journalistikkstudentene skulle kunne komme på campus. I høst har vi prioritert å samle studentene på campus så mye som mulig, spesielt førsteårsstudenter. I oppstartukene vektla vi at studentgruppene skulle bli kjent med hverandre ved å organisere læringsaktiviteter i mindre grupper. Tanken var at hvis det oppsto en ny lockdown-situasjon, ville førsteårsstudenter og studenter som er nye i Kristiansand, i hvert fall rukket å ha blitt godt kjent med en gruppe medstudenter. 

Som ellers i samfunnet, har vi lært enormt mye om digitale verktøy. I begynnelsen var det mest vekt på det tekniske. Nå er samtalene mellom de vitenskapelige ansatte mer av pedagogisk art, der vi bl.a. deler «best practice»-erfaringer med digitale verktøy som vi også bruker i fysisk undervisning. Noen av de viktige spørsmålene er hvilke læringsaktiviteter vi skal ha når vi fysisk møtes, og hvordan digitale verktøy kan hjelpe studentene i selvstudium og kollokviegrupper. Vi evaluerer dette med studentene for å få deres innspill til den faglige og pedagogiske videreutviklingen. Selv om pandemien har skapt mange utfordringer, har den også fått oss til å se nye muligheter til å heve kvaliteten på studiene våre.» 

SVAR: Sunniva Whittaker – Universitetet i Agder 

Foto: Jon-Petter Thorsen

I vår la UiA om og gjorde all undervisning digitalt og gjennomførte alle eksamener digitalt. Da lærte vi oss at det er fullt mulig å gjennomføre et heldigitalt studieopplegg. Men: Vi ønsker jo ikke det slik. Kartleggingen vår fra i mai viste det samme. Studentene vil ha fysisk undervisning på campus med et yrende studentliv, engasjerte forelesere, studentaktive forelesninger og grupper. Derfor justerte vi planene og åpnet opp for en blanding av analog og digital undervisning nå i høst og en blanding av analog og digital eksamen ved semesterslutt.  Nå legges planene for smittefri eksamen, med god plass og trygghet for den enkelte student. Det gjør vi fordi den aktuelle smittesituasjon er en svært viktig faktor og denne uka fikk UiA sin første koronasmittede student. Hele koronaperioden har lært oss at fysiske møter er viktig, ikke minst for psykisk velvære. Gjennom teams, zoom og mail kan det være vanskelig å se det enkelte menneske med sine behov og ønsker.  Som utdanningsinstitusjon kan vi bli bedre til å se den enkelte student i denne utfordrende tiden. Og det kan vi nok bli flinkere til alle sammen. La det være vår felles utfordring! 

Med hilsen Sunniva Whittaker, rektor ved UiA. 

SVAR: Ingunn Folkestad Breistein – Ansgar Høyskole for teologi, musikk og psykologi 

Foto: Privat

Vårsemesteret 2020 ble annerledes enn vi hadde planlagt for, i og med at vi måtte stenge skolens campus for undervisning med fysisk tilstedeværelse. Fra 13. mars og ut semesteret ble all undervisning gjennomført digitalt. Høstsemesteret 2020 har vi kunnet gjennomføre undervisning på campus for alle studenter. Vi har delt store klasser opp i to kohorter. All undervisning gjennomføres i klasserommet, men streames også for dem som ikke har anledning til å være fysisk tilstede. Vi har sett at læringsmiljøet er veldig viktig for studentene. De fleste studentene får økt motivasjon av å møte både undervisere og medstudenter fysisk på campus. I og med at Ansgar høyskole har åpnet en ny og større kantine denne høsten, brukes denne som kollokviested for mange av 

studentene. Vi har også gjennomført sosiale tiltak for å motvirke ensomhet blant studentene. Blant annet får alle nye studenter tilbud om å delta i samtalegrupper ledet av en mentor, kalt FORTELL student. Vi har lært mye om ulike digitale lærings-plattformer og hvordan de kan brukes. Vi har også lært hvordan alle eksamener kan gjennomføres digitalt. Forhåpentligvis vil denne kunnskapen føre til at vi fremover vil bruke mer varierte undervisningsformer som «flipped classroom». Vi holder på å bygge klasserom som er bedre tilrettelagt for studentaktiv læring, og flere grupperom til studenters kollokviearbeid. 

Forfatter

, , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.