Sunniva Whittaker og Sigbjørn Sødal

Yrkeslivet ønsker seg stadig kandidater med praktisk erfaring. Samtidig rapporteres det om at studenter i høyere utdanning mister sine praksisperioder som følge av pandemien. Hvordan stiller rektorene seg til at studentene blir mindre “attraktive” som følge av dette, i konkurransen når de skal søke jobber? 

 

Rektor Sunniva Whittaker ved UiA
Foto: John-Petter Thorsen / Aptum

Sunniva Whittaker, UiA 

Gi deg selv omstillingskompetanse 

Jeg tror ikke at koronastudentene blir mindre attraktive på framtidens jobb-marked. Dere får derimot en ny type kompetanse som ikke alle andre har: – omstillingskompetanse. Det er en verdifull kompetanse i seg selv og vil bli etterspurt i framtiden. Men hva da med dere mister? De rammeplanstyrte utdanningene som lærer og sykepleier har stort sett fått gjennomført praksis etter planen. UiA er faktisk en av få universitetene i hele Norge som har greid det. Men noen praksisopphold har blitt borte. Her vil jeg oppfordre studenter til likevel å sette seg inn i den enkelte arbeidsplass de kunne vært hos. Les om den, finn ut hva de gjør og bry deg om arbeidsplassen! UiA er en stor arbeidsplass for studenter og vi har i dag en rekke studenter som arbeider hos oss i ulike assistentstillinger. Det å arbeide frivillig eller lønnet på eget studiested vet vi betyr noe på en CV. Nå får vi muligheten til å ansette flere. I forrige uke fikk UiA og SIA nesten 10 millioner ekstra kroner fra regjerningen. En god del av dette skal gå til å ansette studenter for å drive oppfølging av andre studenter, både faglig og sosialt! Vi kommer snart med mer informasjon og utlysninger. Så hold ut. Og tenk at disse erfaringene vil bli verdifulle, selv om det kan virke litt vanskelig akkurat nå! 

 

Rektor ved NLA, Sigbjørn Sødal
Foto: Turid Vevatne / NLA

Sigbjørn Sødal, NLA 

Ved NLA på Gimlekollen er det først og fremst journalistikkstudentene som har opplevd utfordringer med gjennomføring av praksis i koronaperioden. Er studentene blitt mindre attraktive? Kanskje, men jeg tviler på at effekten er stor, ikke minst fordi mange de skal konkurrere med i arbeidsmarkedet, er i samme situasjon. Pandemien kan vi ikke gjøre noe med, utover å bruke mulighetene til å høste av erfaringer og tilegne seg ny kunnskap. Arbeidslivet er i stadig endring, og en viktig side ved høyere utdanning er å lære seg nye måter å gjøre ting på. Dessuten har vi langt på vei klart å gjennomføre praksisperiodene, om enn litt annerledes og mer begrenset enn normalt. Situasjonen legger større ansvar på den enkelte student i å øve selv. Vi låner gjerne ut praksisutstyr til studenter som ønsker mer erfaring og trening. Vi har også lagt til rette for noe frivillig, tilpasset praksisopplæring for de som ønsker det. Vi oppfordrer også studentene til å søke erfaringer utenfor studiene. Her må man være kreativ og ikke gi opp selv om man først skulle få et nei. Vår erfaring er at praksisredaksjonene har vært rause. De har tatt imot studenter selv om det kanskje ikke alltid vært mulig å gi like tett oppfølging som vanlig. Vi tror at arbeidsgiverne har forståelse for at livet er snudd opp ned for alle og vil strekke seg så langt de kan. Samtidig ser de selvfølgelig etter arbeidstakere som er tilpasningsdyktige og klarer å finne nye veier, ikke minst i vanskelige tider. 

Forfatter

, , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.