Høyere utdanning- og forskningsminister Iselin Nybø (V) ønsker å se på
mulighet for å hente flere penger fra næringslivet og privatpersoner til universiteter og høyskoler. Det kan true akademisk frihet, sier enkelte.

Det var Universitas som først melde saken 18.7.19. Men flere er skeptiske til at universitetene kan miste den akademiske friheten som de har nå. Enkelte er også skeptiske til at forskningsrapporter kan bli kjøpt opp av kapitalen og holdt tilbake dersom det ikke tjener næringslivet. En OECD-rapport som bygger på statistikk fra 2015, setter Norge på en sisteplass når det gjelder andel privat kapital i høyere utdanning. 0,2% er bidragene fra det private til høyere utdanning.

Til Unikum uttaler Venstres 2. kandidat til fylkestinget i Agder, Jacob Haugmoen Handegaard at han er positiv til Statsrådens forslag. Han innrømmer at det kan være en liten risiko for at de private kan påvirke forskningen, men påpeker at vi i Norge har god kultur for at alle universiteter og høyskoler skal være akademisk uavhengige.

– Vi må se på mulighetene og ikke begrensningene.

Industribedrifter på Sørlandet trekkes frem som potensielle bidragsytere til for eksempel ingeniørutdanningen i Grimstad. Han ser ikke på det som et problem at eventuelle bidragsytere gir sine bidrag til bestemte fag eller utdanningssteder. Handegaard så det ikke som et problem at f.eks. Arbeiderpartimannen Trond Mohn ønsket å gi en betydelig sum til Høgskolen i Bergen.

Handegaard mener det ikke vil være en stor risiko at forskningsrapporter kan bli holdt tilbake dersom bidragsgiverne ikke liker resultatet. Han gjør det klart om at det må gjøres gode avtaler på forhånd for å hindre at slikt skjer. Han minner på om at vi i dag allerede har forsking som gjøres på vegne av bedrifter og organisasjoner ved flere institutter.

– I store deler av verden får jo universiteter og høyskoler betydelige midler fra private. Likevel blir jo utdanning og forskning derifra sett på svært prestisjefylt.

Sosialistisk Venstreparti er langt ifra så entusiastisk til dette forslaget fra regjeringen. 5.-kandidat på fylkestingslista til Agder SV, Martine Furnes Moen sier følgende i e-post til Unikum: «For å løse framtidas utfordringer trenger vi mer satsing på forskning, men jeg er svært kritisk til at utdanningsministeren vil gi fra seg det ansvaret til private aktører. Det er statens ansvar å finansiere utdanning i Norge, ikke næringslivet eller rike enkeltpersoner.»

– Jeg er bekymra for at privat finansiering vil undergrave universitetenes autonomi og svekke den demokratiske styringa av utdanninga. Akademia skal ikke være en reklameaktør for private aktører, det vil kunne få konsekvenser for den faglige friheten. Se for deg hvis et oljeselskap skulle ha sponsa forskning på oljeleting i Lofoten, Vesterålen og Senja – det er ikke en utvikling vi ønsker.»

Tekst: Morten Fjelldalen

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.