Onsdag 20. september 2023 stakk Vibeke Salvesen av med seieren ved årets Forsker Grand Prix som fant sted på Bare Studenthus i Kristiansand. Stolt mottok hun prisen fra selveste Sunniva Whittaker, rektor ved Universitetet i Agder.

 

Vant for sin forskning på seksuell helse for hjerteinfarktpasienter

Under årets Forsker Grand Prix konkurrerte Salvesen med åtte andre doktorgradskandidater fra Universitetet i Agder og andre forskningsinstitusjoner på Sørlandet.

Hun presenterte en humoristisk fremføring om seksuell helse for hjerteinfarktpasienter. Dette stjal oppmerksomheten til både publikum og dommerpanelet.

Med den underholdningspregede prestasjonen ble hun utropt som vinneren med poengsummen 6,6,6 fra dommerpanelet.

 

– Det er veldig gøy å vinne. Jeg har lagt i mye arbeid og dette er bare startfasen. Jeg har flere prosjekter på gang som jeg gjerne vil få til i fremtiden, sier vinneren til Unikum.

 

Forskeren fra Arendal forteller videre til studentavisen at hun bruker en heldigital tilnærming for å forbedre sexlivet til denne pasientgruppen og arbeider for å bryte ned bekymringer rundt seksuell aktivitet etter hjerteinfarkt.

– Dette berører ikke bare kroppen, men også livskvaliteten og velværet til enkeltpersoner, sier hun før hun løper av gårde for å feire seieren med venner og familie.

 

Må gjennom kurs og opplæring

Doktorgradskandidater i ulike fagfelt, blir ifølge kommunikasjonsrådgiver ved UiA, Arne Martin Larsen, nøye valgt ut flere måneder i forveien. De utvalgte deltakerne går deretter gjennom opplæring og veiledning for å kunne formidle sine forskningsprosjekter på en engasjerende måte.

Deltakerne får hjelp og lager to presentasjoner om et selvvalgt tema om sin forskning. På fire minutter skal de overbevise publikum i salen og et dommerpanel bestående av en journalist, skuespiller og forsker. Disse bestemmer om hvem som er den beste forskningsformidleren, sier kommunikasjonsrådgiveren til Unikum.

På bildet står kommunikasjonsrådgiver Arne Martin Larsen sammen med scene coach Ida Fugli, Visuelt ansvarlig Thomas Eikeland Fiskå og informasjonssjef ved UiA, Jan Are Olsen.

Det regionale arrangementet på Sørlandet er ledet av Universitetet i Agder og er i samarbeid med ulike forskningsinstitusjoner i regionen.

 

Årets doktorgradskandidater imponerte på scenen

 

Deltakerne ved årets Forsker Grand Prix satte stor fokus på deres forskningstemaer.

Fra å avdekke mikroplast i Skageraks havbunn til å utforske klima og miljø gjennom populærmusikkens tekster, har disse forskerne kastet lys på forskjellige sider av vitenskapen.

 

Håvard Haugland Bamble – Klimasanglyrikk

Haugland Bamble fra Institutt for fremmedspråk og oversetting ved UiA presenterte sitt litteraturstudium om populærmusikk som handler om klima og miljø. Han utforsket hvordan sangtekster i ulike sjangre karakteriserer klimasang og hvordan populærmusikk kan ha politisk innflytelse.

 

Anam Shakil Rai – Svangerskapsdiabetes

Fra Institutt for ernæring og folkehelse ved UiA kom Anam Shakil Rai på en god andreplass. Hun presenterte sitt arbeid med å avdekke svangerskapsdiabetes. Hun delte hvordan denne tilstanden øker risikoen for komplikasjoner hos både mor og barn, og hvordan nye kliniske retningslinjer fra Helsedirektoratet har påvirket arbeidsmengden for helsepersonell. Rai søker å evaluere om de nye retningslinjene korrekt identifiserer kvinner med svangerskapsdiabetes og forbedre screeningstrategier basert på ny kunnskap.

 

Andreas Røst – Historiefortelling og Minner

Røst fra Institutt for visuelle og sceniske fag ved UiA tok publikumet med på en reise gjennom historien og betydningen av felles minner. Han presenterte sitt prosjekt “Minnekommisjonen,” som utforsker hvilke historier fra 2. verdenskrig i Norge som er mest relevante i dag og hvorfor. Røst diskuterte også utfordringene knyttet til det agonistiske demokratiet og hvordan mennesker med ulike synspunkter kan minnes fortiden sammen.

 

Eva-Grethe Befus – Unges Psykisk Helse

Befus fra Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved UiA presenterte sitt arbeid om unges psykiske helse og helserelatert livskvalitet. Hun forklarte hvordan hennes studie undersøker sammenhenger mellom livskvalitet, fysisk og psykisk helse blant ungdom, og hvordan denne kunnskapen kan hjelpe helsesykepleiere og politikere i folkehelsearbeidet.

 

 

Karl Audun Borgersen – Anbefalingssystemer i Kunstig Intelligens

Borgersen fra Institutt for IKT ved UiA tok opp temaet anbefalingssystemer i kunstig intelligens. Han forklarte hvordan disse systemene fungerer og hvordan de kan forbedres, spesielt innen moteutleie.

 

 

Hilde Kristin Røsstad – Historien om Plantevernmidler

Røsstad fra Institutt for religion, filosofi og historie ved UiA ga publikumet en innsikt i historien om plantevernmidler og deres innvirkning på samfunnet og menneskers erfaringer. Hun delte resultater fra intervjuer med gartnere om deres forhold til kjemikaliene og hvordan dette har endret seg siden 1950.

 

 

Henriette Hultmann – Mikroplast i Havbunnen

Henriette Hultmann fra Institutt for naturvitenskapelige fag ved UiA var førstemann ut under showet. Hun bød på innsikt i sitt arbeid med å undersøke mikroplast i Skagerraks havbunn. Hultmann forklarte hvordan hun hadde samlet bunnprøver fra ulike lokasjoner med varierende menneskelig aktivitet, som renseanlegg og båthavner, for å avdekke ulike typer plast og kildene til mikroplastforurensning.

Vegard Solhjem Knutsen – Vindkraftforvaltning

Solhjem Knutsen fra Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging ved UiA tok opp styrings- og fordelingsmessige spørsmål knyttet til vindkraftfeltet i Norge. Han pekte på utfordringer og legitimitetsproblemer i dagens vindkraftpolitikk og brukte teorier om felles ressurser for å utforske hvordan fellesskapet adresseres i norsk forvaltning av vindkraft.

Forfatter

, , , , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.