For the April edition of Unikum, we featured Art with the theme “Vår”, meaning spring. 

Kunstner: Randi Andersdotter

Blodtåre

Inspirasjonen var sår og spirer som gror. Du kan finne mer på Instagram: @hulderlife

 

Kunstner: Sonja Bakken Braun

Egyptisk sol

Inspirasjonen er følelsen av sol, og heilage katter i oldtidens Egypt. Du kan finne mer på Instagram: @sobabraun

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.