Nyheter, Studentidrett

Botsystem skaper press: – De bøtene skal vekk

Bot-system er vanlig i studentsport og idrettslag, men regler om drikkepress og seksuell omgang får flere til å reagere. – De …... Read more.