Studenter fra Grimstad har i en stykke tid glimret med et fravær i STA-styret. Nå oppfordrer valgkomitéen og avtroppende STA-leder særlig grimstad-studenter til å søke verv gjennom studentorganisasjonen.

– Det er seks stykker som har stilt til verv i selve STA-styret og rundt 12 som har stilt til ulike verv totalt. Dette er bra, men vi skulle gjerne sett at det var flere. Så ser vi at et fåtall av fakultetene som er overrepresentert. Vi ønsker at det styret som velges skal ha bred oppslutning hos studentene de skal jobbe for. Flere kandidater vil også gjøre vårt besultningsgrunnlag lettere, sier leder i valgkomitéen Christine Alveberg.

I dagens STA-styre er fire av fem styremedlem studenter ved Fakultet for samfunnsvitenskap, mens den siste tilhører Fakultet for helse- og idrett. Alle fem har tilhold i Kristiansand.

Praksis hindrer engasjement

Av de kandidatene som har gjort det kjent at de stiller til årets valg er samfunnsvitenskap, humaniora og lærerutdanning representert. Også her er det utelukkende kandidater fra campus Kristiansand.

– Den tilbakemeldingen vi får av studentene er at praksis ofte kommer i veien for studenter som vil stille til studentpolitiske verv. Det gjelder særlig lærerutdanning og sykepleiestudiet som har mye praksis gjennom studieløpet, sier STA-leder Kai Steffen Østensen.

I Grimstad er det realfag, teknologifag og helsefag som utgjør majoriteten av studentene. Østensen tror det er lett for enkelte studieretninger å prioritere vekk studentpolitikk foran annet studentengasjement.

– Ut fra Studentbarometeret til Nokut ser vi at teknologi- og realfagstudenter er blant dem som bruker mest tid på studiene sine blant UiA-studenter. Da kan det være vanskeligere å prioritere studentpolitikk. Mange engasjerer seg også på andre måter enn gjennom politiske verv, sier Østensen.

Han tror også det er en kortere vei for samfunnsvitenskapelige studenter å søke politiske verv, fordi mange har bakgrunn fra politikken og jobber med politikk i studiet. Samtidig som at studenter ved andre studieretninger, gjerne søker andre typer verv.

Trenger en dytt

Utover valg til STA-styret er det lyst ut en rekke verv ved UiA, flere av dem er honorerte. Frist for å bli vurdert av valgkomitéen er satt til 16. mai, men det er mulig å stille helt frem til valgforsamlingen 30. mai. Da stemmer Studentparlamentet over hvilke kandidater som får vervene.

– Vi ser på ulike egenskaper når vi vurderer kandidater og har bedt om innspill fra dem som sitter i verv nå om hvilke egenskaper som bør vektlegges til de forskjellige vervene. Jeg tenker at motivasjon og et tydelig svar på hvorfor man stiller til verv er viktig, sier medlem i valgkomitéen Andreas Jacobsen.

– Vi ønsker dessuten å ha en bredde i de ulike vervene når det kommer til bakgrunn, erfaring og kjønn. Selv om det viktigste er kompetanse, sier Christine Alveberg.

STA har i samarbeid med valgkomiéen sendt ut en rekke e-poster til flere instanser med informasjon om valget. Man oppfordrer samtidig til å motivere venner å kjente om å stille til valg.

– Slik er det gjerne i det frivillige. Noen trenger en dytt i ryggen og å bli fortalt at de kan være en ressurs. Man ser gjerne ressurser i andre, men ikke i seg selv. Det går også an å ta kontakt med STA om du vet om en egnet kandidat, så kan de ta kontakt, sier Andreas Jacobsen.

Tekst og foto: Matias Smørvik – redaktor@unikumnett.no

Forfatter

, , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.