Studentorganisasjonen i Agder (STA) har sett seg lei av å måtte søke driftsmidler fra Velferdstinget (VT) for å holde studentdemokratiet ved like. Nå ber de universitetet om å ta regningen.

– Først og fremst mener vi at det er universitetet som har ansvar for å finansiere studentdemokratiet. Slik står det også i Universitet- og høyskoleloven: Institusjonen skal legge forholdene til rette slik at studentorganene kan drive sitt arbeid på en tilfredsstillende måte. Så kan man diskutere hva “å legge til rette” betyr, men slik det er gjort i resten av Norge så finansieres studentdemokratiet av institusjonene i sin helhet, sier leder i STA, Kai Steffen Østensen.

– Genererer et levende campus

Frem til nå har STA fått dekket sine lønnsutgifter av UiA, mens det er semesteravgiften til studentene som finansierer driftsutgifter, slik som transport, seminarer, opplæring, kaffe, kontorrekvisita og utstyr. Årlig har dette vært en utgift på rundt 450 000 kroner.

– Å flytte finansieringen over til UiA gjør at studentaktivitetene og linjeforeningene vil få mer penger til sine prosjekter. Når vi søker midler hos Velferdstinget konkurrerer vi med mange gode lavterskeltilbud, hvor potten er begrenset. Om VT får frigjort 450.000 kroner i året, vil det generere et mer levende campus til glede for de som studerer i Agder, sier Østensen.

Skal utredes

STA sendte inn søknad til universitetsstyret før årsbudsjettet skulle vedtas i november. Der ba de om at UiA overtok det økonomiske ansvaret for drift av STA og Studentparlamentet. Istedenfor å godkjenne søknad, ga UiA 200.000 kroner i driftsstøtte frem til sommeren. I mellomtiden skal universitetet utrede saken nærmere.

– Vi har ikke gitt noe avslag, men denne saken må utredes fordi vi ikke har nok kunnskap om konsekvensene, sier universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.

– Hvilke svar mangler dere?

– Vi må utrede støttenivået og selve summen av tildelingen. Det er noen økonomiske og organisatoriske usikkerheter som ikke fremkommer av søknaden. Vi ønsker også å involvere Velferdstinget og SiA, det kan for eksempel være at SiA ønsker å sette ned semesteravgiften, sier Smith-Tønnessen.

Vil legge langsiktige planer

STA ser positivt på utredningen, og sier at de allerede har spikret møter hvor de skal se på finansieringsmodellen sammen med UiA.

– Vi skal nok klare å finne gode løsninger. Det er ikke noen grunn til å forhaste seg, sier Østensen.

Det å måtte søke penger har ifølge Østensen gjort STAs økonomi preget av uforutsigbarhet.

– Vi kan ikke kan legge langsiktige planer, når vi ikke vet hvor mye midler vi blir tildelt år for år. Et tett samarbeid med andre studentdemokratier er for eksempel vanskelig fordi vi ikke vet om vi vil ha penger til å reise. Med en mer forutsigbar drift kan vi planlegge opplæring av studenttillitsvalgte i langt større grad. VT har veldig mange aktiviteter å ta hensyn til, et slikt problem vil ikke UiA ha, sier Østensen og understreker at mens VT bevilger rundt 2,5 millioner kroner så er universitetsbudsjettet på 1,4 milliarder kroner.

– Slik du ser det, er STA for dyr i drift?

– Vi har gjort en undersøkelse med andre studentdemokratier vi sammenligner oss med, og der har vi ligget under de fleste i kostnader. Dette har vært et viktig argument for oss, overfor UiA.

Tekst: Matias Smørvik – redaktor@unikumnett.no
Foto: STA

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.