AKT-logo9. februar 2016 ble det vedtatt på AKT sitt styremøte at Agder Kollektivtransport (AKT) vil innføre billigere busskort for studenter i Kristiansand og Grimstad. Studentkortet vil være gyldig i den kommunen det kjøpes i.

Dette skal bety at det blir billigere å reise til studiestedet sitt hvis man bor i samme kommune, som vil være til glede for de fleste studentene.

Studenter som bor i Grimstad og som pendler til Kristiansand, og omvendt, må fremdeles betale 530 kr for ung voksen i måneden (ungdomskort på 410 kr hvis man er under 20 år), men kortet dekker fortsatt reise over hele Agder.

Hvor går grensene?
Fra busstoppet «UiA Grimstad» går alle lokalbusser over til Arendal kommune. Ut fra det Unikum har erfart, vil studentrabatten stoppe ved Vessøyveien busstopp på Fevik, der kommunegrensa er.

Det er ikke nevnt noe om gjeninnføring av studentrabatt for enkeltbilletter som forsvant for tre år siden.

Langvarig kamp
Studentorganisasjonen i Agder (STA) skriver følgende i en pressemelding:

”Studentorganisasjonen i Agder (STA) og Velferdstinget i Agder (VT) har i mange år kjempet for at studentene i Agder skal slippe å betale over 100 kroner mer for busskort enn andre studenter i landet. Nå kan studentene i Agder glede seg over at de endelig får et tilbud på lik linje med resten av Student-Norge.”

– Vi er takknemlige for at vi endelig får gjennomslag for en reduksjon av bussprisene! Dette er noe våre organisasjoner har jobbet med i flere år. Det er mange som kan gi seg selv en klapp på skulderen for det arbeidet de har gjort de siste årene, sier leder i Studentorganisasjonen i Agder, Silje Wingereid Hammerstad.

AKT skal i løpet av våren avklare prisen på studentkortet. Unikum følger saken.

Tekst: Targeir AttestogSend mail
Illustrasjon: Agder Kollektivtransport

 

Forfatter

, , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.