Av åtte universiteteter i Norge havner UiA på syvendeplass når det kommer til publisert forskning.


Tallene er hentet fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Der er UiA tildelt 649 publikasjonspoeng, noe som betyr at UiA står for mindre enn tre prosent av den totale forskningen som er gjort i Norge i 2016. For UiA sin del er det en nedgang på fem prosent fra 2015.

At UiA er blant de universitetene som leverer minst forskning har en naturlig sammenheng med at det også er blant landets minste og yngste universitet. Om en ser på forskningspoeng fordelt på antall vitenskapelig ansatte havner UiA på en delt sjetteplass.

De universitetene som leverer mest forskning er ikke overraskende også de største: Universitetet i Oslo, NTNU og Universitetet i Bergen har flest poeng, mens Nord universitet får minst forskning publisert.

På UiA er det fakultetet for teknologi og realfag som leverer mest publisert forskning. De står for 35 prosent av publikasjonspoengene til universitetet. Videre på listen finner vi fakultet for humaniora og pedagogikk (22 prosent), fakultet for samfunnsvitenskap (16 prosent), fakultet for helse- og idrettsvitenskap (14 prosent), Handelshøyskolen (9 prosent) og fakultet for kunstfag (2 prosent).  

Den private høyskolen NLA, som blant annet har avdeling på Gimlekollen har fått 101 publikasjonspoeng og Ansgar Teologiske Høgskole har fått 13 poeng.

Publiseringspoengene fra DBH benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Den tar utgangspunkt i både aktivitet og nivå på forskningen.

Tekst: Matias Smørvik – redaktor@unikumnett.no

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.