Kjære Kristiansand-studenter, bli med oss i kampen for billigere studentboliger!

Den 11. november 2020 postet Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) en video på instagram som ga tips til hvordan man kan “overleve på 50 kr i tre dager”. Det hele var ment som et morsomt skråblikk sier SiO, men mange opplevde dette som et uttrykk for en studentskipnad som har mistet bakkekontakten med studentene sine. Flere hundre liker @min_drittleilighets kommentar “#reduserhusleia”. Mange skyter inn sine frustrasjoner om hvor lite SiO har gjort for studentene under korona. Det hjelper heller ikke at det sitter direktører med millionlønn på toppen av de fleste studentsamskipnadene i Norge.

Med dette som bakgrunn tok vi initiativet til oppropet “#ReduserHusleia i SiOs studentboliger”. Oppropet skapte stort engasjement og hadde nesten 4000 underskrifter som vi overleverte til SiOs hovedstyre den 12. mars 2021. Vi krever redusert husleie, innsyn og mer demokratisk påvirkning på SiOs budsjetter. Vi mener at SiO i dag driver etter nyliberale prinsipper og behandler oss som kunder istedenfor mottakere av velferdstjenester. Vi oppfordrer studentene i Kristiansand til å bli med i kampen for bedre studentvelferd nasjonalt og i sin egen by.

En viktig måte vi kom i kontakt med andre studenter på, var ved å poste i studentboligenes facebook-grupper, der vi fort fant ut at det var stor interesse for oppropet. Samtidig hadde vi plakataksjoner og utdeling av flyers. Flere hang også opp banner med teksten “Reduser Husleia SiO” i studentbyene. På den største aksjonen deltok over 40 aktivister, sammen hang vi opp over 500 plakater i alle SiOs studenthus.

Vi har også benytta oss av Velferdstinget i Oslo og Akershus, selv om vi opplever at denne kanalen er utilgjengelig for mange studenter. Likevel er det viktig å bruke de kanalene som kan påvirke studentskipnadene, samtidig som vi jobber på andre fronter for å utvide påvirkningskraften til den jevne studenten. For eksempel har Velferdstinget vedtatt en resolusjon som pålegger SiO å opprette tillitsvalgte i alle studentbyene, inspirert fra en lignende ordning som gikk gjennom i Velferdstinget i Bergen.

Med denne oppfordringen ønsker vi å skape et nettverk av aktivister nasjonalt som ønsker å bedre studentsamskipnaden i sin studieby, samtidig som vi jobber for bedre vilkår nasjonalt. Sammen er vi sterkere. Vi har gjennom kampanjen opparbeidet oss mange erfaringer vi gjerne deler, og vi vil også lære av hvordan samskipnadene i andre byer opererer. Studenter i Kristiansand; bli med oss i kampen for et studentliv der alle, uavhengig av sosial bakgrunn, har mulighet til å studere og leve!

Det vil være et digitalt allmøte mandag 19. april kl 19.00 der folk fra andre studentbyer også er invitert. Følg med i Facebook-gruppa @Reduser husleia for studenter.

Ta kontakt: meritafje@gmail.com , ninaarnesen.94@gmail.com eller via fb-gruppa: @Reduser husleia for studenter.

Les mer: Studenter i plaka­ta­k­sjon: –⁠ Vi vil fortsette til SiO reduserer husleien

Skrevet av: Nina Arnesen og Merita Fjetland.

Nina Arnesen og Merita Fjetland.

Forfatter

, , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.