Studenten ble 13. september bortvist fra UiA grunnet “grovt forstyrrende atferd” basert på følgende lovgivning:
§ 4-8.Utestenging og bortvisning
(1) En student som tross skriftlig advarsel fra styret gjentatte ganger opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid eller for virksomheten ved institusjonen ellers, kan etter vedtak av styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, bortvises fra nærmere bestemte områder ved institusjonen for inntil ett år. Hvis en student etter skriftlig advarsel fra styret fortsatt ikke respekterer slik bortvisning, kan styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, utestenge ham eller henne fra studiet og fratas retten til å gå opp til eksamen ved institusjoner under denne lov i inntil ett år.
Studenten gikk til sak mot staten, da han følte seg urettferdig behandlet. Det ble nylig kjent at UiA fikk medhold og studenten tapte saken.
Du kan lese om anklagene i denne saken.

DRAMASTUDENTEN SOM VILLE LAGE DOKUMENTAR

Sommeren 2014 påbegynte «Franco» studietiden sin på UiA, på Dramastudiet. Så tidlig som oktober 2014 måtte han innkalles til møte etter at han hadde fått klager fra flere medstudenter på hans oppførsel. Blant de som klagde var det mange kvinner, de oppfattet ham som ubehagelig og påtrengende, han insisterte også på å filme undervisningen uten samtykke fra foreleser eller medstudenter. Da «Franco» begynte studiet ønsket han å lage en dokumentarfilm om å studere drama. Dette var ikke ønsket i klassen og for mange av medstudentene var det uaktuelt å delta i filmprosjektet hans. Ifølge tidligere medstudenter fra tre av de fire studiene han tok på UiA har han aktivt forsøkt å ødelegge forelesninger. De forteller at han stiller mange spørsmål som tyder på at ikke han har forstått undervisningen og anklager gjerne foreleser for å ta feil. De syntes undervisningen blir vanskeligere å følge med på fordi foreleser må bruke undervisningstiden på å svare på spørsmål fra eller krangle med «Franco». Beskrivelsene som går igjen fra studentene er at mannen bevisst kverulerer for å irritere og liker å provosere. «Franco» sier seg uenig i disse anklagelsene.

“Jeg stilte spørsmål når jeg lurte på noe og det samme gjorde mange andre. Det var andre som tok mer plass enn meg”, mener han.

Men det er spesielt i praktisk gruppevis undervisning det skjærer seg. «Janne» forteller:

– I undervisningsformene vi brukte, som for eksempel gruppevis improvisert teater, er trygghet en nødvendighet for å skape og utvikle seg. Han var usedvanlig bestemt på sine idéer og brukte grov aggressiv kommunikasjon mot andre når han ikke fikk viljen sin, noe som gjorde læring umulig for de andre studentene

Hun var en av studentene som måtte samarbeide med «Franco» i flere grupper hvor det var konflikt og mener det var utfordrende å samarbeide med han. Kort tid etter å ha blitt tatt inn til samtale med studiekoordinator skrev han at han hadde en stor overraskelse i klassens Facebook-gruppe. Dagen etter kommer han til forelesningen i dress og presenterer en skisse av sin påbegynte dokumentarfilm, med intensjon om å vise at det er greit at han filmer. Flere medstudenter var sjokkerte over å se seg selv i filmen da de ikke har samtykket til å være med. Kvinnelige medstudenter opplevde ham ufin. Han skal angivelig ha blottet magen for en rekke kvinnelige studenter, «Franco» benekter at dette skjedde. Han var ifølge to vitner konsekvent nedlatende mot kvinner.

– Da vi jobbet sammen i grupper og det dukket opp uenighet ville han aldri høre på noe som blir sagt eller forklart av en kvinne, han lyttet ikke før en mannlig student grep inn. Han behandlet ikke kvinner som likeverdige

sier «Janne», hun forteller også at «Franco» skal ha kommet med homofobiske uttalelser når han fikk vite at det var folk i klassen som var skeive.

SKRIFTLIG ADVARSEL

I november 2014 ble han konfrontert på nytt med varsler om hans oppførsel. Han ble bedt om å signere en avtale om å slutte med verbal seksuell trakassering, bli samarbeidsvillig i undervisningssituasjoner, slutte å filme og begynne å vise respekt for kvinnelige medstudenter. Han signerer avtalen. «Franco» og hans advokat reagerer på måten dette ble gjort på. Det «Franco» mener er et møtereferat blir presentert som en bindende kontrakt hvor han samtykker til å ha utført handlingene han nå anklages for. Senere samme måned oppdaget foreleser at han fremdeles filmet undervisningen.

– Jeg hadde med meg et GoPro for å lettere kunne ta bilder av tegninger som lå på gulvet den dagen

sier han. Kameraet blir konfiskert, han blir tatt til siden og får beskjed om å slutte og filme. Kort tid etter dette får klassen en hendelse der «Franco» skal ha opptrådt upassende, denne gangen ovenfor UiAs egne ansatte. Alle blir utdelt en ramme. De får i oppgave av å fylle den med noe de kan finne og så tegne det. Slik presenteres historien av hun det skjedde med:

Jeg lå på bakken med magen ned og tegnet. «Franco» gikk rundt i rommet på leting etter noe han kunne tegne selv. Jeg håpte han ikke skulle sette seg ned med meg. Han gikk bort til meg, stoppet rundt en meter fra meg strakk ut hendene og holdt rammen over rumpa mi og pekte på den mens han fikk øyekontakt med en annen gutt og lo. Det var utrolig nedverdi- gende og jeg klarte ikke arbeide mer den dagen. Hendelsen påvirket meg lenge. Mange tenker kanskje at det ikke var en stor greie, men i kontekst av hans tidligere oppførsel mener jeg det var veldig nedverdigende.

Han ble etter denne hendelsen innkalt til et nytt møte der han blir konfrontert med avtalen han skrev under på. «Franco» velger å rive den i stykker foran de som var tilstede. På et møte noen dager før praktisk eksamen blir han informert om at han ikke for lov å møte opp når resten av studentene får utdelt oppgaver og blir delt inn i grupper. Grunnen var at flere medelever fortalte at de ville trekke seg hvis han fikk bli med eller de ble gruppert sammen med ham. «Franco» mener det ikke ble nevnt at han ikke fikk møte opp, men bekrefter at dette møte fant sted og innrømmer at han ble informert om at han måtte ta eksamen alene. Han møtte allikevel opp på dagen og ble umiddelbart bortvist, i sitt siste møte på dramastudiet fikk han følgende ultimatum: gå opp alene eller ikke gå opp til eksamen i det hele tatt. Han valgte å droppe ut. Vårsemesteret uten «Franco» var ifølge de på studie mer normalt. En kilde beskriver det som “en kollektiv lettelse”, og forteller at folk kunne åpne seg mer, studentene fikk trygghet i studiesituasjonen som gjorde det mulig å lære.

NYE STUDIER, NYE KLAGER

Studieåret 2015/16 flyttet «Franco» til Grimstad for å studere Multimedieteknologi og -design på UiA. Det er vanskelig å finne klager eller varsler fra denne perioden.
– Miljøet var greit og han skilte seg ikke ut spesielt. Jeg la heller ikke merke til trakasserende oppførsel overfor jenter, sier en venn av «Franco» på studiet i Grimstad.
Studieåret 2016/17 byttet han over til filosofistudiet og det begynner igjen å komme anklager, mange samsvarer med de fra dramastudiet.

– Han stilte mange spørsmål og kunne godt finne på å avbryte foreleser. Han var et irritasjonsmoment du ikke ønsket skulle rekke opp hånda,

forteller tidligere medstudent. Han mener «Franco» saboterte forelesninger:

– Hans spørsmål og utsagn var så på jordet at ingen lurte på det samme. Han stilte aldri spørsmål for å få svar, men for å være vanskelig. Krangling med forelesere er spesialiteten hans, og det blir verst for oss andre når fore- leseren er altfor tålmodig.

Han er også klar på at «Franco» ødela gruppearbeidet med å distrahere gruppen fra arbeidsoppgavene og dominere samtalen med å prate over andre.

Det var umulig å ha konstruktive samtaler. Han er latterlig kverulant.

En kvinnelig medstudent forteller at «Franco» oppsøkte henne ofte på biblioteket og sendte henne meldinger selv om hun aldri svarte ham. En annen kvinnelig student som ble kjent med ham gjennom andre aktiviteter på campus sier han var pågående og at han skal ha bli bortvist fra Stiften etter et trakasseringstilfelle. Stiften ønsket ikke å kommentere.

LITTERATUR, FILM & TEATER

I august 2017 begynner «Franco» å studere Litteratur, Film og Teater på UiA Kristiansand. Medstudenter rapporterer at de tidlig fikk et inntrykk av ham som matchet de eldre klagene. «Lene» er en av disse.

Han var respektløs ovenfor foreleserne. Han nedverdiget en lærer for å være foreleser og ikke en ekte “teatermann”. I gruppeoppgaver var han konsekvent uenig i alt. Da vi til slutt sa oss enige, endret han mening for å fortsette diskusjonen

Hun sier det tidlig kom frem at han hadde et negativt kvinnesyn. Da klassen skulle velge tillitsvalgt fremmet hun en kvinnelig kandidat. «Franco» skal da ha ytret:

Å ja du er sånn feminist, du? Nei, vi mannfolk må passe på maskuliniteten. Hvis ikke blir vi tøffelhelter alle sammen.

«Franco» bekrefter at han sa dette og forsvarer uttalelsen i intervju med oss.

FIRE GANGER VERBAL SEKSUELL TRAKASSERING

«Beatrice» kom rett ut av videregående og er halvparten så gammel som «Franco», hun har varslet om fire tilfeller av verbal seksuell trakassering mot henne.
1. «Beatrice» ankommer universitetslokalene i en sort blondetopp og et sort skjørt, siden hun skal på konsert senere samme dag. «Franco» stirrer sakte på henne fra topp til tå på en åpenbar og eksplisitt måte før han avslutter med kommentaren:

– Dristig kostyme.

Han innrømmer hendelsen og forteller oss at det var riktig å påpeke hvor «vulgært» antrekket hennes var.
2. Det har vært quiz på Østsia. Ifølge «Beatrice» kom det opp at hun hadde planlagt å ha fest kommende helg, og «Franco» lurte på hvorfor han ikke var invitert. Dette svarte hun med å si at de ikke var venner på Facebook, hvor de andre hadde fått sin invitasjon. «Franco» tar opp telefonen, går inn på Facebook og åpner et profilbilde av henne som han viser til alle rundt bordet før han utbryter: –

Se! Skikkelig pulefjes!

3. Senere samme kveld kommer det frem i en bisetning mellom «Beatrice» og en annen medstudent at hun ikke er jomfru, og «Franco» slenger seg raskt inn i samtalen med å si:

Hæ? Er du ikke jomfru? Skuff! Han som fikk deg er heldig.

4. Dagen etterpå sitter «Beatrice» med sin daværende kjæreste og en annen medstudent rundt et bord i kantina, og forteller om gårsdagen. Kort tid etterpå kommer «Franco» og flere medstudenter bort til dem. Han entrer bordet mens han prater om en våt drøm han hadde den natten, og avslører at «den omhandler to personer som sitter rundt dette bordet». Han fortsetter å prate om drømmen og gjør alle andre utilpass. Folk prøver å skifte samtaleemne uten hell. «Beatrice» forsøker å distansere seg, og drikker vann fra vannflaska si, som «Franco» poengterer størrelsen på.

– Den var stor! … Nesten like stor som min…

fortsetter han, mens han ser ned på skrittet sitt og begynner å humre for seg selv. Videre nevner han «Beatrices» navn gjentatte ganger, og sier at «slike detaljer skal ikke diskuteres i plenum». De andre medstudentene ser mot «Beatrice» med uro, og det er tydelig for alle at hun blir ukomfortabel av bemerkningene. Før noen får sagt noe, konfronterer «Beatrice» «Franco» og spør hvorfor han nevner hennes navn. Han forsøker å le det bort og nekte for det, men to andre medstudenter sier seg enig med henne. «Franco» kommer så med en siste kommentar om at han sier det «fordi Beatrice er den eneste av motsatt kjønn rundt bordet, og at det derfor var en naturlig bemerkning». «Beatrice» forlater deretter kantina med to andre medstudenter.

«FRANCO» UNNGÅR BORTVISNING

«Franco» bekrefter at han var der i alle fire tilfellene, men de tre siste kommentarene benekter han. Han mener disse kildene har drevet et komplott for å få ham bortvist, og påpeker forøvrig at det samme skjedde på Drama i 2014. Han mener «Beatrice» har bevisst spredd løgner for å få hele klassen og foreleser mot ham. En annen medstudent er delvis enig.

– «Franco» ble tidlig ekskludert fra klassens felleschat hvor de jevnlig lagde vitser på hans bekostning. «Beatrice» var en sterk figur, hun var sosialt dominant og klarte å få med seg resten av klassen mot ham

Medstudenten var ikke tilstede under noen av de nevnte hendelsene, men var ofte i forelesningene. Hun forstår ikke hvorfor «Franco» ble utestengt og mener mange var verre enn han.

– Han stilte “dumme spørsmål”, men folk kunne spart seg for å le av ham og verbalt angripe ham

«Beatrice» rapporterte hendelsene 23. februar 2018. Dette førte til et sjette møte med UiA, her blir «Franco» konfrontert med klagene mot seg, men bortvist blir han ikke.

FRANCO UNNGÅR BORTVISNING DEL 2

Det er 12. mars 2018. «Beatrice» og medstudenten «Lene» vil ikke ha noe mer med «Franco» å gjøre. «Beatrice» har utviklet angst på grunn av «Francos» utilregnelige tilstedeværelse og kommentarer, så de endrer navnet på quizlaget for å unngå at han skulle møte opp der. Han slipper likevel inn og havner i en høylytt diskusjon med «Lene», hvor hun ytrer bestemt at laget ikke ønsker ham tilstede. «Lene» hevder at «Franco» insisterer på å bli med «siden de går i samme klasse», og nekter å dra fra quizlokalet og laget. Diskusjonen foregår frem til en mannlig medstudent bryter inn og støtter «Lenes» budskap. «Franco» spør ham:

– Skal vi ta det utenfor?

Både «Beatrice», «Lene» og den mannlige medstudenten er tydelige på at dette var en invitasjon til slåsskamp. «Franco» bekrefter hendelsesforløpet, men sier han ville ha med mannen ut for å prate. Han ville aldri gjort noe voldelig, spesielt siden det kunne kostet ham jobben. Tidligere kilder har også sagt at de ikke tror han ikke benytter vold av frykt for å miste arbeidsplassen sin.
14.03.2018 sendte UiA et skriftlig advarsel om bortvisning til “Franco” i henhold til lov om universiteter og høyskoler $ 4-8 (1).
Universitet mottok ny klage fra medstudent 19.03.2018 vedrørende seksuelt krenkende atferd fra “Franco”.

I påsken 2018 sendte “Franco” en foreleser en sms der han truet med å saksøke ham pga hans håndtering av saken. Etter påske ble “Franco” orientert om at han ikke fikk delta i gruppeeksamen, men måtte gjøre et annet prosjekt alene. Dette resulterte i en konfrontasjon mellom “Franco” og foreleser hvor sistnevnte opplevde at “Franco” inviterte ham til slåsskamp.

Foreleser har ikke ønsket å kommentere saken.
26. April er det nytt møte. Dette er det syvende møte på tre og et halvt år. Han blir fortsatt ikke bortvist.

FORHÅNDSVARSEL OM BORTVISNING

UiA sendte forhåndsvarsel om bortvisning i brev av 09.08.2018. Den 21 .08.2018 innkom det varsel fra medstudent om ubehagelig opptreden fra saksøker i studentkantina.

BENEKTING AV VOLDTEKTSSCENE

September 2018 så Francos klasse filmen “Fant” og diskuterte den etterpå. I “Fant” er det en scene som er allment akseptert å være en voldtektsscene, noe klassen og sier seg enig i. I scenen er en mann og en kvinne er alene på en båt. Mannen holder fast i henne og bruker makt til å dra henne ned i kabinen. Hun trygler og skriker, men han får henne ned med makt og får lukket luken. “Franco” var ikke enig i at dette er en voldtektsscene siden kvinnen frivillig blir med i båten. I virkeligheten er hun på rømmen og gikk på første båt hun fant. 04.09.2018 blir hendelsen og en annen rapportert.

FRANCO BLIR BORTVIST

Klager fortsetter å komme inn relatert til hendelsene nevnt ovenfor og andre hendelser vi har valgt å ikke omtale av hensyn til de involverte.

13.09.2018 fattet Universitets klagenemnd vedtak om bortvisning av saksøker fra følgende områder på campus Kristiansand: kontor i EU 113 samt korr idor i underetasje i E-bygget, 3. og 4. etasje i D-bygget, studentkantina (underetasjen) og Østsia.
Urelaterte kilder fra to eller tre forskjellige studieretninger ved UiA har anklaget ham for:
  • Sabotering av forelesninger
  • Ødelegging av gruppearbeid
  • Seksuell trakassering
  • Eksplisitt kjønnsdiskriminering
  • Å skape uhyggelig og utrygg atmosfære for medstudenter
«Franco» selv mener dette er fordi enkeltpersoner mislikte ham fra tidlig av i forholdet deres og brukt all sin makt for å presse ham ut. Han hevder selv at han fort ble urettferdig behandlet av både sine medstudenter og forelesere. Han forklarer at han er veldig teatralsk og direkte i måten han kommuniserer på og kanskje det var derfor han ble misforstått?

FIRE ÅR

Flere gjentagende kilder i denne saken har fortalt at de er sjokkert og skuffet over at det har tatt nærmere 4 år før det ble avgjort å bortvise «Franco»». Dette er hendelser som har blitt gjentatt i flere år, og forskjellige kilder som ikke har tilknytning til hverandre beskriver situasjonen nesten helt likt. Har UiA handlet uaktsomt i behandlingen av disse sakene? Var det riktig å bortvise ham i det hele tatt? Hvis så, hvorfor tok universitetet først affære etter fire år? UiA ønsket opprinnelig ikke å kommentere saken da det var en pågående rettsak.
Greta Hilding bekrefter nå overfor Unikum at UiA er fornøyd med at de fikk medhold i saken. Hun bekrefter at studenten nå kan gjenoppta sine studier.

“Studenten er ikke bortvist per nå”

Hilding ønsker ikke å ta stilling til hvorvidt det er ansvarlig å la studenten komme tilbake til UiA igjen, og viser til at bortvisningsperioden i loven er begrenset til ett år. Hun ønsker ikke kommentere på om hvorvidt det var forsvarlig at det tok fire år før bortvisningen, men påpeker generelt at vurderingene i denne type saker kan være annerledes hvis studenter ikke bytter studium.

“Vurderingene kunne vært annerledes om han ikke gikk fra studie til studie”

Avslutningsvis sier hun nei på spørsmål om de har satt i gang tiltak for å forhindre at en liknende prosess kan ta fire år igjen. Hun viser til at ingen saker er like, og alle saker må behandles individuelt.
Tekst: Dina Tegnander og Vegard Møller

Forfatter

, , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.