På UiAs sin hjemmeside ligger det en svært viktig link klar. Linken som fører deg videre inn for å lese om det pågående rektorvalget. Denne gangen er det to kandidater. Stephen Seiler (53) og Sunniva Whittaker (58).

De to rektorkandidatene

Seiler har jobbet som viserektor for forsking siden 2016, men er også professor ved fakultetet for helse- og idrettsvitenskap. Han har jobbet på universitetet i 23 år.

– Hver dag jeg setter beina på Campus Kristiansand eller Campus Grimstad, stiger energien, forteller han i bioen sin på UiAs nettside.

Whittaker har bare vært ansatt ved UiA i halvannet år, men har lang erfaring som blant annet professor, instituttleder og prorektor fra Norges Handelshøyskole. Hun forteller i sin bio på UiAs nettside at hun ønsker at UiA skal ha et rykte på seg for å være et spennende sted å være for både faglige og administrative ansatte, samt at studenter velger UiA fordi universitetet skiller seg ut med solide og relevante studietilbud og et fantastisk arbeidsmiljø.

– Når jeg nå stiller som rektorkandidat, er det for å kunne arbeide enda bredere med å videreutvikle UiA som en lærende organisasjon hvor samarbeid og kreativitet står i fokus, forteller hun i bioen.

Alle som har betalt semesteravgift har stemmerett

Alle studenter som er registrert og har betalt semesteravgiften for våren 2019 har stemmerett, samt de aller fleste som er ansatt eller er engasjert av universitetet. Nåværende rektor Frank Reichert skrev i sin kommentar til Unikum i desember at UiA er et åpent og inkluderende universitet, og at kunnskap blir til når studenter, ansatte og omgivelsene rundt får utfordre hverandre. 

– Vi trenger å bli utfordret av deg. Nå kan du påvirke valget av vår neste toppleder, bruk muligheten!  

Å stemme kan du blant annet gjøre på UiA sin nettside som vil føre deg videre til en feideinnlogging. Her bruker du din studentinnlogging. Stemmeperioden er 11. februar kl 10:00 – 18. Februar kl 14:00. 

Ulike valgkretser er adskilte. Ansatte i undervisning- og forskerstillinger teller høyest med 56 prosent, studentene utgjør 24 prosent, og de ansatte i teknisk eller administrative stillinger utgjør 20 prosent. Benedicte Nordlie, leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA) skriver i denne månedens kommentar at hver enkeltstemme kan være med å avgjøre rektorvalget.

Den valgte rektoren vil innta stillingen 1. August 2019. Bli med på å bestemme hvem som skal være DIN leder!

Tekst: Mia Wright

Forfatter

, , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.