Høstferien for universitet og høyskoler i Agder legges til uke 40 – altså neste uke, men ved andre streikeuttak lørdag 26. september tas alle bussjåfører i Kristiansand ut. Dette berører både trafikken mellom campus og planlagte hjemreiser.

Søndag morgen ble 3800 bussjåfører i Oslo og Viken tatt ut i streik, etter brudd i mekling.

Arbeidstakere kom til mekling med høye krav, noe NHO ikke kunne imøtekomme. Til NRK sier Administrerende direktør i NHO, John Stordrange, at det må fokuseres på unngåelse av permitteringer og overgang til deltidsstillinger, framfor å betale høyere lønn.

Blir ikke partene enige innen lørdag, vil streiken trappes opp og ramme større deler av landet. Deriblant student-Agder. I andre streikeuttak tas alle Kristiansands bussjåfører ut.

For 13 år siden inngikk bussbransjens arbeidsgivere og arbeidstakere enighet om å at bussjåfører skal ha lønn på linje med lønna i industrien.

– Arbeidsgiverne kan enkelt løse konflikten ved å stå ved løftene sine, sier Jørn Eggum fra Fellesforbundet i en pressemelding.

Busstreiken rammer studentene

Mange studenter ser frem mot høstferien som i Agder tillegges uke 40, og har planlagt hjemreise til familie og venner. Streiken berører nå studentenes reisemuligheter, og skaper usikkerhet. Vilde Hagen Svanberg (26) studerer ved Universitetet i Agder (UiA), og er blant mange studenter som tenkte seg hjemover.

– Jeg tar alltid buss, for det går ikke tog til Larvik. Da må jeg bytte i Drammen og ta tog sørover igjen. Det er en kjempeomvei, og også dyrere enn å ta buss, sier hun til Unikum.

Vilde Hagen Svanberg lurer på om hun kommer seg hjem i høstferien. Foto: privat.

Reisende oppfordres til å finne alternative transportmåter, eller la være å reise i forbindelse med streiken. Det sier Ruter i en pressemelding.

Svanberg har tenkt på andre transportmuligheter, som å bli hentet av foreldre. Til Unikum konstaterer studenten at streiken gjør det tungvint om hun skal reise som planlagt.

– Alle skjønner jo at buss er et bedre alternativ enn at foreldrene mine må kjøre 2,5 time hver vei, sier hun.

Flere studenter ved UiA synes streiken er problematisk. Sebastian Rønningen (22) som begynte studiene i Kristiansand denne høsten, er avhengig av kollektivtransport.

Sebastian Rønningen avbildet sammen med medstudenter fra UiA. Foto: privat.

– Jeg har allerede måttet bestille togbillett, fordi bussbilletten ble kansellert. Jeg skal hjem til Østlandet, så hvis streiken vedvarer vil dette påvirke høstferien min endel. Det gjør det veldig tungvint å komme fra A til B.

NHO spår langvarig streik

Jon H. Stordrange mener lønnsoppgjøret må ta høyde for at kollektivbransjen er inne i en vanskelig situasjon og at det er fare for nedbemanninger.

– Færre reisende og reduserte billettinntekter vil føre til at oppdragsgiverne får lavere budsjetter og må be busselskapene om å redusere produksjon, sier han til TV2.

Videre utdyper han til kanalen en beklagelse av hensyn til passasjerene som nå må finne andre reisemuligheter.

Skrevet av: Vida Emilie Werner

Forfatter

, , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.