For femte året på rad inviterer linjeforeningen Rhetorica til fagdag ‒ et mekka for deg som ønsker en sterkere tilknytning til arbeidslivet.

Rhetorica er linjeforeningen for kommunikasjonsstudentene på UiA, og Unikum møter to av initiativtakerne bak fagdagen den 26. januar, masterstudentene Sigbjørn Kristiansen (26) og Katrine Tellsgård (24). De forteller at linjeforeningen er svært viktig for kommunikasjonsstudentene, både for den faglige tilnærmingen og for det sosiale samholdet i studietiden.

‒ Det er gøy å få litt påfyll ved siden av studiene. Alle kommunikasjonsstudenter er automatisk medlemmer av linjeforeningen Rhetorica. Vi arrangerer casekvelder, fagkvelder, quiz og lignende. Sist gang var det Ordkraft, et kjent kommunikasjonsbyrå i byen, som hadde en casekveld for oss, forteller Kristiansen.

Fra fagdagen i 2016.

 

Åpent for alle

– Hvorfor arrangerer dere fagdagen?

‒ Det går på det å bygge bro mellom studentene og arbeidslivet. Fagdagen er også en del av våre verdier, fordi vi har lyst til å gjøre noe mer rundt kommunikasjonsfaget. Det ser man andre linjeforeninger gjør for sine fag, dessuten er dette vårt største arrangement i løpet av året. Dette er femte året vi arrangerer det, og da inviterer vi foredragsholdere som snakker om ulike temaer som er ulikt fra år til år, sier Kristiansen.

For å delta på fagdagen er det ingen form for registrering – her er det bare å møte opp.

‒ Det er ikke bare for kommunikasjonsstudenter, det er åpent for alle studenter, understreker de. Og det blir selvsagt servert gratis mat, sier de leende.

 

Holdninger blir endret ubevisst

Temaet for årets fagdag er «kommunikasjon som endrer holdninger» og Rhetorica kan friste med et bredt spekter av bedrifter og organisasjoner som skal holde foredrag. På gjestelista finner vi for eksempel Finn.no, Røde Kors og Vinmonopolet.

‒ Vinmonopolet har hatt noen veldig gode kampanjer på langing. Der har målgruppa vært de som akkurat er over 18, som da kjøper drikkevarer til mindreårige. Slike holdningskampanjer ser vi ofte, og vi synes det er interessant å invitere organisasjoner som lager slike kampanjer. Det er spennende å se på prosessen bak det, slik at man kan lære hva som faktisk ligger bak slik kampanje, fordi det er kanskje ting man tar for gitt. Ofte blir holdninger endret uten at man tenker over det. Vi synes temaet er spennende, og vi mener det er viktig å være dagsaktuelle, forteller Sigbjørn.

I fjor var temaet «Krisekommunikasjon,» og det er ingen tvil om at årets emne er minst like spennende og aktuelt i 2017.

‒ Temaet er ikke kun aktuelt for oss innen kommunikasjonsbransjen, dette er noe alle studenter kan ha nytte av, legger Tellsgård til.

 

Samfunnsengasjerte bedrifter

Den anerkjente tur- og sportstøyprodusenten Stormberg deltar også på fagdagen. I 2014 utkonkurrerte Stormberg 50 andre store virksomheter, og stakk av med seieren for beste omdømme i Norge for tredje år på råd. Representanten fra Stormberg er venstrepolitiker og kommunikasjonsansvarlig Petter N. Toldnæs.

‒ Toldnæs skal prate om samfunnsengasjement, og hvordan man kan gjøre verden bedre. Derfor er det en utrolig spennende bedrift som man kan lære mye av. De har et samarbeid med kronprinsparets fond (KPPF) og er ekstremt opptatt av klima og miljø. De er også opptatt av inkluderende arbeidsliv og etisk handel, utdyper Tellsgård.

Stormberg viser stor allsidighet, og skiller seg dermed ut fra mange andre lignende selskaper.

‒ De engasjerer seg ikke bare i én sak, men favner bredt for å være en bevisst produsent. Selv om de må tjene penger, ønsker de at den økonomiske gevinsten ikke skal gå ut over noen i samfunnet, sier hun.

 

Mye lærdom om kommunikasjonsbransjen

Hva tror dere studentene får ut av denne fagdagen?

‒ Jeg tror studentene vil få et morsomt innblikk i kommunikasjonsbransjen, PR-bransjen og markedsføring, fordi disse tre henger ganske tett sammen. Jeg tror det kan være kjempeinteressant å høre hvordan en organisasjon eller et selskap jobber «bak kulissene,» når man ser kampanjer som for eksempel dem fra vinmonopolet. Jeg tror dette kan være interessant for alle for å se prosessene som ligger bak sånne kampanjer, men også for å høre om selskaper og hvordan de jobber med etisk handel, konkluderer Kristiansen.

Facebookarrangementet finner du her.

Tekst: Nora Nussle Torvanger

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.