Unikums redaktør beskriver en studentpresse som får redusert økonomisk støtte. Imidlertid håper jeg i fremtiden å se og møte en studentpresse som følger studentdemokratiet tett og utfordrer oss tillitsvalgte.

unikum-small

I septemberutgavens leder skriver redaktør Matias Smørvik om en studentpresse med redusert økonomisk støtte. Som han selv nevner, er dette en trend resten av pressen også må forholde seg til. Nyheter og samfunnsdebatt konsumeres på nye måter. Av den enkle grunn må også studentmediene tenke nytt om hvordan de kommuniserer med sine lesere.

Det må presiseres at den ressursfordelingen vi foretar er en helhetsvurdering med utgangspunkt i alle søknadene. Ved forrige tildeling var det mange som opplevde kutt – ikke bare Unikum. Diskusjonen dreide seg i liten grad om Unikum har ”livets rett”, men heller om hvorvidt tidsskriftet skal publisere mange utgaver i magasinform. Er det egentlig viktig for å kommunisere med leserne?

Dagens befolkning er godt vant med å lese, lytte til og se nyheter på nett, og jeg regner med at det samme gjelder for studenter og universitetsansatte.  I stedet for å klage bør Unikums redaktør heller anse tidens realiteter som en oppmuntring til å omstille seg.

Christine Alveberg
Medlem av Velferdstinget og Studentparlamentet

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.