KOMMENTAR
Det har kommet frem noen bekymringsfulle statistikker i det siste.

Høsten har for alvor meldt sin ankomst her på Sørlandet, og vi kan omsider legge studiestarten bak oss og gå inn i studiehverdagen. Ryggsekkene er ikke lengre fylt til randen med alkohol og partysnacks på vei til vors, men pakket med bøker og pc på vei til forelesning. Mens vi sitter her i regnværet kan vi se tilbake på en flott august-måned, fylt med forventninger, glede og nye bekjentskaper. Fadderukene kan atter engang sies å ha vært en suksess.

Samtidig er det ikke bare fadderukene som har preget august. August var også måneden de første tallene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT-undersøkelsen) ble sluppet. I denne omgang handlet tallene om ensomhet; omtrent 1 av 3 studenter sier de ofte eller svært ofte opplever å være ensomme, og rundt 1 av 4 rapporterer at de savner noen å være sammen med. Om en drøy uke kommer resten av resultatene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Dersom informasjonen vi sitter på i dag, og resultatene fra den forrige undersøkelsen fra 2014, skal være noen indikator, kan vi ikke forvente at de kommende tallene er mer positive.

Før vi var ferdige med å snakke om SHoT-tallene fikk vi i tillegg resultatene fra LHBT-levekårsundersøkelsen her på Agder. Undersøkelsen er ikke utelukkende gjort blant studenter slik som SHoT-undersøkelsen, men det betyr ikke at vi ikke må ta tallene på det sterkeste alvor. Her svarer 1 av 3 at de har redusert arbeidsevne på grunn av psykisk helse. Undersøkelsen viser også at andelen som har forsøkt å ta selvmord er høyere enn landsgjennomsnittet.

Dette er urovekkende tall. Se deg omkring neste gang du sitter i kantina. Teoretisk sett skal hver tredje student rundt deg kjenne på ensomhet. Kanskje er det han i forelesningssalen som stadig setter seg bakerst, eller hun som alltid sitter med ørepropper i kantina. Mest sannsynlig er det mange du kjenner og vet hvem er. Til tross for at vi har mange tjenester for å ivareta studenter som føler seg ensomme har vi også et kollektivt ansvar for at alle blir sett. Det betyr selvfølgelig ikke at den enkelte ikke skal ta ansvar selv, men det er viktig at vi som universitet jobber for at våre medstudenter ikke faller utenfor.

Derfor vil jeg oppfordre deg til å ta kontakt med noen du vet sitter mye alene. Spør han som setter seg bakerst i kantina om du kan sette deg ned, eller hun som sitter med ørepropper i kantina om dere skal spise sammen. Det verste som kan skje er at vedkommende sier nei, men samtidig er det beste som kan skje at personen føler seg sett- og mindre alene i en stressende hverdag. Sannsynligvis får du deg også en ny venn.

Til deg som kjenner på ensomheten, enten det er ofte eller bare iblant, vil jeg anbefale deg å finne en aktivitet eller linjeforening å engasjere deg i. Det er over 60 ulike linjeforeninger og studentaktiviteter som er tilknyttet Universitetet i Agder, så mulighetene er mange. Hvis du utover året allikevel føler deg alene, vit at det er mange som står klare til å ta deg imot om du strekker ut hånden. Snakk med studentpresten, bruk helsetilbudet til SiA eller kom innom Studentorganisasjonen i Agder for en prat.

Tekst: Pernille Klock Rist-Christensen, nestleder STA

Forfatter

, , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.