STØTTER DE UNGE: Stig Drønnen mener dagens boligpolitikk er urettferdig for de unge. Det ønsker han å få en slutt på (Illustrasjon: Dropbox)

Her om dagen så gjorde jeg meg noen refleksjoner gjennom et stort «masseprodusert» avisopprop i lokalavisen Sunnmørsposten, hvor de tre toppdirektørene i de offentlige interesseinstitusjonene IMDI, KS og Husbanken, gikk ut og manet alle landets kommuner om å ta enda mer ansvar og følge dagens regjeringslovpålagte tilrettelegginger av manglende boliger for innvandrer-/kvoteflyktninger.

Og vi snakker faktisk her om å tilfredsstille åtte-ti tusen boligbehovstrengende, som det til stadighet ankommer flere av til dette bolig-manglende landet vårt. Disse direktørene ramset herav opp alle fordelene av tilgjengelige offentlige finansierings- og støtteordninger, som består av våre skattepenger i milliardklassen til dette særskilte formålet.

ENGASJERT: Stig Drønnen fra Ålesund er en sterkt engasjert samfunnsborger. Han har meninger om det meste, er gründer, parti- og organisasjonsløs. (Foto: Privat)

Nå har det seg en gang slik at «alt henger i sammen med alt», og at det er en økende og svært anstrengt mangel av leiligheter og boliger her i landet vårt, og som til en hver tid skal fordeles mellom samtlige behovstrengende. Dagens myndigheter har gjennom sine politiske føringer vanskeliggjort og forsterket dagens boligkrise. Det vil si at med lovmakernes fulle velsignelse, så har disse byråkratene greid å skape flere hindringer fremfor en stimulativ tilrettelegging i den nasjonale boligutbyggingen, noe som igjen genererer boligprisspiralen.

De samme lovmakerne har også gjort det langt vanskeligere for våre egne unge nyetablerere å komme inn på boligmarkedet, gjennom dagens skjerpede lovpålagte egenkapitalkrav hos bankene. Og dermed så har dagens myndigheter skapt et skille av et A- og B-lag i boligmarkedet, hvor særskilt de unge boligetablererne og studentene sitter igjen som de store taperne. Men la det også være sagt at det finnes også mørketall  blant andre ressurssvake grupper. Selv så har jeg en blind venn med eneforsørgeransvar for en ungdom, og som bor i en liten kommunal leilighet her på Sunnmøre. For en tid tilbake så ringte han meg fortvilet og kunne fortelle meg om at han og noen av de andre minstepensjonistbeboerne i den kommunale boligblokka hadde mottatt et oppsigelsesbrev, så nå skulle de «settes på gata». Og det er viden kjent at kommunene rundt omkring, er sterkt presset ifra alle kanter av lovpålagte ventelisteprioriteringer. Samtidig så konstateres det at flere av de øvrige kommunalboligene i dette området fylles opp av innvandrergrupper,som oppfyller de særskilte vilkårene. Dette gjenspeiler kontrastene i boligproblematikken.

Bare her på vår kant av landet, Sunnmøre, så står det nå godt over tusen nye studenter i boligkø, i Tromsø er det dobbelt så mange boligsøkende studenter. I Oslo, Bergen og Trondheim desto langt flere, med et «generøst» tilbud om å få tildelt en seng på en åpen offentlig sovesal, i fravær av andre bo-muligheter.  På landsbasis så står det nå ved skolestart over 15.000 studenter uten noe skikkelig boligtilbud. Samtidig så står utdanningsministeren Kristin Halvorsen frem i TV2-nyhetene i disse valgdager og sier seg svært fornøyd med regjeringens boligpolitikk overfor disse husløse studentene.

Vi står nå foran et nytt stortingsvalg, så hva har vi å tape på å slippe til høyresidepartiene, som ønsker å gripe fatt i boligproblematikken ifra dagens «bløffmakerprat» til konkrete og rasjonelle handlinger?

Ha et godt stortingsvalg!

Stig Drønnen

Ålesund

Tekst: Stig Drønnen – red@unikumnett.no

Foto: privat/Colourbox.com

Forfatter

, , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.