NLA-student Roy Skjæveland er onsdag kveld valgt som leder for Velferdstinget (VT). 

På bildet: Katarina Lovær Solvang, Rebekka Ødegaard Blom, Roy Skjæveland (leder), Mari Nilsen Hallerud og Lars Martin Bogen (konsulent).

Det ble bestemt under VTs møte. I en pressemelding sier den nyvalgte lederen følgende:

– Det er ingen tvil om at det siste året har blitt brukt til å bygge opp en organisasjon som har ligget med brukket rygg. Nå er mitt mål sammen med et nyvalgt arbeidsutvalg å ta Velferdstinget ut til våre samarbeidspartnere. På den måten skal vi sikre at studentstemmen blir enda tydeligere.

Velferdstinget er det studentdemokratiske organet til Studentsamskipnaden. Blant deres viktigste oppgaver er å dele ut penger til studentaktiviteter, og å velge studentrepresentanter til SiA-styret.

Etter det Unikum forstår har det vært et sterkt ønske å få inn en representant som ikke tilhører UiA, men en av de andre utdanningsinstitusjonene. Det får de nå i Skjæveland. Frem til onsdagens møte, var det STA-leder Kai Steffen Østensen som var leder for VT. Innvelgelsen av Skjæveland betyr også at man får et mye tydeligere skille mellom STA og VT.

Nytt for året er at stillingen også gjøres betalt, i form av en 40-prosentsstilling.

Skjæveland sier at han håper at VT fremover skal være en tydelig stemme i studentpolitikken. De siste årene er det STA, som kun reprensenterer UiA-studenter, som i all hovedsak har tatt på seg det ansvaret.

– Det er Studentsamskipnaden som har ansvaret for å sikre studentene, sammen med vertskommunene, de gode tilbudene utenfor studiene. Jeg håper at Velferdstinget kan bli den stemmen som er tydeligst for nettopp å gi studentene de gode tilbudene, sier Skjæveland.

Også tidligere VT-leder Steffensen er fornøyd med valget.

– Jeg har vært leder både av Velferdstinget i Agder og Studentorganisasjonen i Agder på samme tid. Det har vært mye å gjøre og noen ganger har det også vært en uheldig sammensetning av to viktige verv. Årsaken til ordningen forklares av gamle vedtekter som nå er endret på, som betyr at det ikke lenger trenger å være en studentleder ved de lokale studentdemokratiene som leder VT. Det gjør arbeidet for studentene bedre, fordi flere bidrar til å løfte studentstemmen, sier Østensen i pressemeldingen.

Tekst: Matias Smørvik
Foto: Velferdstinget

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.