Hva er dumpsterdiving?:

Dumpsterdiving er et fenomen hvor man dykker i søppelkasser for å finne brukbar mat. Ofte til matbutikker som kaster mat som har gått ut på dato, men som fortsatt er spiselig.

 

Det burde være ulovlig å kaste spiselig mat, sier Morten Haldrup Jensen.

Dumpsterdiving har hatt sin storhetstid, hvor plukking av mat fra søppelet går i perioder. Flere startet med det som en kamp mot matsvinn, andre for å forsørge seg. Dumpsterdiving høres ut som en vinn-vinn-situasjon for dagligvareeiere og de som plukker brukbar søppel, men det er ulovlig.

 

Hvorfor tror du dumpsterdiving er ulovlig?

Foto: Peder Kornelius Hatløy Øvereng

Dumpsterdiver-veteran Morten Haldrup Jensen plukker søppel ukentlig på vinterhalvåret, men på sommeren når varmen ødelegger maten, unngår han det. Jensen har en klar formening om hvorfor han tror å plukke brukbar mat fra søppelet er ulovlig.

– Jeg tror det er ulovlig fordi det sidestilles med vanlig søppel som er eiers eiendom inntil det blir avhentet av renovasjonsselskapet, sier han.

Han forteller at vanlig søppel generelt er ulovlig å ta da det ofte inneholder personlig informasjon i form av bankopplysninger, eller sykehistorikk osv.

I følge straffeloven i Norges lover står det skrevet:

 

§ 321.Tyveri

For tyveri straffes den som tar en gjenstand som tilhører en annen, med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning ved å selge, forbruke eller på annen måte tilegne seg den.

Straffen for tyveri er bot eller fengsel inntil 2 år.

Tilføyd ved lov 19.juni 2009 nr. 74.

 

Eyvind Danielsen viser stolt frem fangsten sin. // Foto: Privat

Selvom søppelet da er kastet i containere er det likevel tilhørende dagligvarekjedene, og er fortsatt deres eiendom. Dumpsterdiving regnes trolig som et mindre tyveri, hvor straffen ikke er spesielt alvorlig. I følge Adger politi er strafferammen for tyveri alt fra bot til fengsel, avhengig av omstendighetene og beløpet på gjenstandene som stjeles. Dette håndheves ikke strengere enn loven mot å nyte alkohol på offentlig sted – så lenge man oppførere seg, blander ikke politiet seg, sier Eyvind Danielsen fra framtiden i våre hender.

Første gang han dumpsterdivet var i studietiden, trolig i 1999.  På denne tiden var det ikke i tankene å finne mat til seg selv i søppelet. En dag kom de over en diger container utenfor en Meny, stappfull av frossenpizza! Dette var midtvinters i Telemark og det var like kaldt som i fryseren. Han husker de da serverte nystekt pizza på studentkroa til sultne studenter.

Danielsen er usikker på hvordan jussen stiller seg i forhold til dette. Han mener det er en del som sier det er ulovlig, men at når man beveger seg inn i materien blir det ofte vrient å finne hjemmel for å dømme folk for slike handlinger.

Jeg ville uansett ikke vært redd for å bli “tatt”, sier Danielsen.

Han presiserer at det er viktig at man oppfører seg. Lager man rot, ødelegger man for både butikken og andre dumpstere!

 

Hva synes du burde være et alternativ til den vedtatte loven?

Her ser vi Morten Haldrup Jensen som har fylt en boks med brukbar mat. // Foto: Peder Kornelius Hatløy Øvereng

Morten Haldrup Jensen synes ikke lovverket rundt søppel er feil eller dårlig, men synes det generelt burde vært ulovlig å kaste spiselig mat.

Butikkene burde ha lov til å selge eller gi bort matvarer som har gått ut på dato, slik at bevisste forbrukere kan utnytte varen selv etter utgått dato, sier Jensen.

Framtiden i våre hender har lenge jobbet med en matkastelov! Jeg vil oppmuntre alle til å skrive under, forteller Danielsen fra organisasjonen.

Han sier at det da blir forbudt å kaste spiselig mat, en slik lov har blitt vedtatt i Frankrike. Regjeringen har lovet å utrede loven, men behøver et opplagt press fra folket.

 

Konsekvenser

Nei, konsekvensene har bare vært mette mager og tjukk lommebok. Og litt moro og spenning attåt! Mye gøyere enn å gå i butikken, og det kjennes veldig meningsfylt, forteller Danielsen engasjert

Larsen har derimot opplevd flere møter med politi, Securitas og butikkpersonale.

Jeg har blitt bedt om å forlate området, men jeg har aldri fått bot eller andre konsekvenser pga. dumpsterdiving, sier han

Han avslutter med at gode kokker, som han selv er, ofte kan utnytte matvarer selv etter utgått dato, da mange matvarer har mange forskjellige former for tilberedning.

Les mer på Framtiden i våre hender sin nettside: https://bidra.framtiden.no/matkastelov

Forfatter

, , , , , , , , , , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.