Ifølge den europeiske studentundersøkelsen er den norske studenten en 25 år gammel kvinne med en deltidsjobb ved siden av studiene. Og hun bor vekke fra foreldrene.

På oppdrag for kunnskapsdepartementet har SSB gjennomført den europeiske studentundersøkelsen her til lands. Den ble lagt frem i august og har som formål å kartlegge studentenes økonomi, bosituasjon og andre levevilkår. Til sammen er det 28 deltakerland med i undersøkelsen. Dette tilbyr en unik mulighet til å sammenligne norske studenters levevilkår med resten av Europa.

48% av studentene i Norge er over 25 år.

 • Norske studenter er blant de eldste i Europa med en gjennomsnittsalder på 25 år.
 • Dette gjelder også nordiske land som Sverige og Finland.
 • I Frankrike er studentene mye yngre, her er kun 33% av studentene over 25 år.

61% av studentene i Norge er kvinner.

 • Norge er et av landene i Europa med flest kvinnelige studenter.
 • I noen fagfelt er forskjellene fortsatt store når det kommer til kjønnsfordeling.
 • IT-studier har en kvinneandel på kun 20% i Norge. I Danmark er kvinneandelen betraktelig større på 43%.

40% av studentene i Norge har betalt arbeid ved siden av studiene.

 • Norske studenter er de som bruker mest tid på betalt arbeid ved siden av studiene i Europa.
 • 4 av 10 norske studenter har betalt jobb, det står i kontrast til Italia hvor kun 1 av 10 studenter har betalt jobb ved siden av studiene.
 • I snitt bruker en norsk student 12 timer på betalt arbeid i uka.

90% av studentene i Norge bor vekke fra foreldrene.

 • 9 av 10 norske studenter bor vekke fra foreldrene.
 • Slik er det også i de andre nordiske landene.
 • I Italia derimot, bor nesten alle studentene med mor og far, og nesten 70 prosent av studentene i Italia bor sammen med foreldrene sine.

Hvordan er studentene fordelt?

Tekst: Andreas Guthe

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.