Kai Steffen Østensen og Helene Vedal

 

Denne helgen skal landets studentpolitikere samles i Tønsberg for det som er studentpolitikernes største samling – nemlig landsmøte i Norsk Studentorganisasjon (NSO).

Landsmøtet er allerede i gang og fra UiA stiller Kai Steffen Østensen og Helene Vedal til sentralstyret. De sitter i dag som henholdsvis leder og nestleder i STA. Vi har spurt dem hvilke intensjoner de har med å stille til verv i sentralstyret.

Hvorfor stiller dere til NSO, og hva ønsker dere med vervet i sentralstyret?

Helene: Jeg stiller fordi jeg nå har sittet lokalt en stund, og prøver å få litt mer erfaring med studentpolitikk. Nå vil jeg bidra nasjonalt med sakene som tas opp der. Også har jeg lyst til at de sakene vi er opptatt av lokalt også løftes nasjonalt, fordi ofte så er det de som sitter i arbeidsutvalget som finner ut av hvilke saker de vil at sentralstyret skal jobbe med uten å se så mye på hva som rører seg ellers i student-Norge. Det er noe av min motivasjon for å stille.

Kai Steffen: Jeg har også noe av samme motivasjon. Noe av det vi ser vi ikke er flinke på i NSO er å jobbe inn mot institusjonene, når det gjelder å jobbe inn mot UiA, UiO eller UiT eksempelvis, slik at de også skal forankre nasjonal studentpolitikk på et lokalt nivå. Det jeg har lyst til å gjøre hvis jeg kommer inn i sentralstyret, og hvis begge kommer inn i sentralstyret, er å sette fokus på hva vi gjør mot institusjonene. Hvordan kan vi få de til å følge opp hva vi har vedtatt av politikk og kvalitetsmeldinger sånn at vi får satt studentstemmen også på dagsordenen lokalt. Og det som Helene sier. Både det at medlemslagene sånn som Studentorganisasjonen i Agder (STA) skal få en stemme sentralt, men også at vi blir tatt i bruk i større grad sentralt når det er politiske prosesser i organisasjonen. Ofte er det dette vi snakker om under valgtaler, men det er noe med og også gjøre det i praksis. Og det har jeg lyst til, og det vet jeg at Helene også har sagt hun har lyst å jobbe med.

Under landsmøte skal dere vedta handlingsplanen for NSO for 2017/2018. Er det noe spesielt i handlingsplanen dere kommer til å jobbe for, eller som dere tror det blir mye fokus på i helgen?

Helene: Noe av det jeg tror det kan bli litt diskusjon om i handlingsplanen som er foreslått på landsmøte er den organisatoriske biten. Veldig mange mener at NSO skal være veldig politisk, og at det organisatoriske kapitlet ikke helt hører hjemme i en handlingsplan som skal dreie seg om politikk eksternt, men at det heller skulle vært et internt dokument i organisasjonen.

Kai Steffen: For første gang så legger man inn et eget kapittel om solidaritet, og jeg tror det er kjempeviktig at vi løfter den internasjonale debatten mer enn at vi bare snakker om internasjonal politikk. Vi snakker også om solidaritetsarbeid. Utenom handlingsplanen gleder jeg meg også til å diskutere resolusjoner, fordi vi sender inn to resolusjoner fra STA. En av de går på dette med et finansieringssystem for psykisk helse, hvor vi ønsker øremerkede midler til studenthelse og til et finansieringssystem som sikrer at alle studenter opplever at de har en god helsetjeneste der de bor. Det er viktig. Både fordi vi vet om de utfordringene vi har her på UiA, men også fordi det er en generell utfordring i det politiske Norge. Det er en sak jeg kommer til å bære fanen høyt for.

STA stiller også med en resolusjon på sensur som handler om at det bør være konsekvenser dersom sensor leverer sensuren for sent. Det er også foreslått at det gis bøter som en sanksjon mot at sensuren kommer for sent, og retningslinjer med veiledning for hvordan sensuren skal gjennomføres.

Jonas Strisland fra UiA stiller også til arbeidsutvalget, mens Christine Alveberg stiller til kontrollkomiteen. Representantene fra UiA er allerede innstilt fra valgkomiteen, men skal voteres over på lørdag.

Direkteoverføring og sakspapirer for landsmøte kan du lese på NSOs nettside. 

Tekst: Mariel N. Sand Nwosu
Foto: Tatt fra student.no

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.