Det er oktober og studiene er godt i gang. Mange har stiftet nye bekjentskap og har et rikt sosialt liv, men her sitter du. Du har ingen venner. Enten det, eller så har du et par overfladiske bekjentskap som ikke gjør nok i å redde deg fra ensomheten. Du er ikke alene, selv om det kanskje føles sånn.

En undersøkelse gjort av folkehelseinstituttet i fjor viser nemlig at 1 av 3 studenter opplever ensomhet «ofte» eller «svært ofte».

Thomas Melhus er student og har selv stått frem i media fordi han føler seg ensom. Han tror grunnen til at mange føler seg ensomme er de store klassene.

– Det er vanskelig å bli kjent med mange når det er klasser med opptil 100 stykker. Hvis man ikke plukker opp bekjentskap tidlig er det lett å falle av. Fadderordningen er et tiltak som skal hjelpe til med dette i starten av året, men der er det mye press på alkohol, noe som gjør at enkelte ikke dukker opp på et tiltak som i utgangspunktet skal integrere.

Thomas Melhus har den siste tiden stått frem i en rekke medier og åpnet seg om sin ensomhet

ENSOMHET PÅVIRKER STUDIENE

– En periode var jeg mer interessert i å klare meg sosialt enn på skolen. Jeg fikk ikke hjelp; ingen var motiverte sammen med meg – det ble en byrde istedenfor en glede. Da var det bedre å være våken til langt på natt og stå opp sent neste dag. Hvorfor gidde å dra på skolen? Jeg ville jo ikke lære noe, sier Thomas.

Ensomhet kommer ikke nødvendigvis bare når man er alene og kan være vanskelig å oppdage. Det handler ikke nødvendigvis om mangel på kontakter.

-Ensomheten kan dukke opp i mange ulike situasjoner, også når man er rundt andre mennesker. Sitter man utenfor i en forsamling er det lett å tenke at det ikke betyr noe om man er der eller ikke.

Mange tenker også at de som er ensomme må ut å gjøre ting og det er selvfølgelig riktig, fortsetter Thomas.

– Men tror du ikke de har prøvd? Jeg kommer overens med mange mennesker og er veldig åpen, men det å bli ordentlig kjent med noen utenom det organiserte er vanskeligere. Selv om man er på aktiviteter både mandag, onsdag og fredag, kan man fortsatt føle seg ensom resten av uka.

Når du brekker armen, ser folk det med en gang. Ensomhet kan være vanskelig å oppdage, men hvis du opplever at en person ser ut til å være mye alene, har Thomas følgende anbefaling.

– Du smiler og sier «hei»! Du kommer så langt ved å smile og si hei til andre mennesker. Det er ikke så vanskelig egentlig, men det er lett å glemme.

TILBUDENE MÅ BLI SYNLIGERE

– De kan være vanskelige å finne. Da jeg opplevde at jeg trengte hjelp, dro jeg selv til studentpsykologen hvor jeg tilfeldigvis fant flyers om en samtalegruppe og noe som het «mandagsgruppa» som jeg ble medlem av. Men hvis jeg ikke hadde vært i helsebygget og funnet dem selv, hva er oddsen for at jeg hadde klart å finne dem da?

– Ensomhet kommer sjeldent alene. Angst, stress og depresjon kommer ofte veldig fort sammen med ensomheten. Det er vanskelig å gå gjennom. Da er det viktig å prøve å løse problemet tidlig og skaffe hjelp. Derfor er det viktig med markedsføring og synliggjøring av tilbudene slik at de kan nå flest mulig.

Andreas Dahlsett Ratvik er folkehelse-trainee i SiA og mener tiltak mot ensomhet er viktig.

– Dette er noe det har vært delvis gode tiltak mot tidligere, men som vi ønsker å trappe opp ytterligere med min stilling.

Andreas Dahlslett Ratvik ble nylig ansatt av SiA for for å forebygge ensomhet og andre psykiske helseplager blant studentene

For tiden har de tre store tiltak de prøver å gå ut fra.

  1. Vi jobber med å tilby flere «bli kjent» arrangementer, noe som er viktig fordi det er såpass mange som opplever ensomhet.
  2. Student og linjeforeninger er også en fin måte å bli kjent med nye mennesker. Leder av Velferdstinget og jeg skal følge opp disse dette året for å bistå og gjøre dem mer synlige så det kan arrangeres flere aktiviteter.
  3. Både SIA og UIA sine sider bør bli mer oversiktlige. Vi jobber derfor med å modernisere sidene og lage en god oversikt over hva som skjer og hva som finnes av foreninger.

-Det er helt naturlig å kjenne på ensomhet, tanker og følelser – det er ikke farlig i det hele tatt. Oppsøk aktiviteter og ta kontakt med SiA Helse hvis du trenger noen å snakke med. Det et viktig å ikke gå for lenge hvis man ikke har det bra.

3 tips til deg som føler deg ensom

1.  Finn din egen eller en annen linjeforening som for eksempel Philosophia på stastudent.no/linjeforeninger og søk dem opp på facebook eller google for å finne neste arrangement eller melde deg inn

2. Sjekk ut de forskjellige studentforeningene som Unikum, Stiften, sportslag og religiøse eller politiske foreninger på stastudent.no/studentaktiviteter og søk dem opp på Facebook eller Google for å ta kontakt, melde deg inn eller få med deg kommende arrangementer

3. Ikke vær redd for å be om hjelp. Det er vanlig å føle seg ensom. Gå inn på SiA.no/helse for oversikt over ulike tilbud, chattetjenester eller bestilling av time

Tekst: Helene Alsaker

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.