Landets fremste eksperter på konflikten i Afghanistan talte i forbindelse med Studentaksjonen i Kristiansand.

Omtrent 67,000 kroner har blitt samlet inn av Studentaksjonen i Kristiansand til utdanning i Afghanistan.

Midlene som er samlet inn går til flyktninghjelpens undervisningsprogram i Afghanistan, som er basert i flere provinser, og tilbyr barn hele grunnutdanningen på tre år. Forhenværende utenriksminister Bjørn Tore Godal tror dette er veien å gå for å skape stabilitet i det konfliktfylte landet.

– Hvis Studentaksjonen kan bidra med å holde trykket oppe for at utdanning utvikler seg videre i alle deler av landet så er det en kjempegod ting. Det er ungdommen som skaper fremtiden, også i Afghanistan.

Tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal
Tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal har også jobbet som leder for Afghanistanutvalget. Utvalget så nærmere på Norges innstas i Afghanistan i perioden fra 2001 til 2014. Foto: Andreas Guthe.

Godal var en av dem som talte i forbindelse med RVTS sør og studentaksjonens fagdag om Afghanistan på UiA. I lag med ham var Afghanistan-ekspert Arne Strand som overlevde terrorangrepet mot et hotell i Kabul i Januar.

De ble invitert på initiativ fra Torunn Fladstad i RVTS Sør og Abdul Ghafar Noori i studentaksjonen. På et fullbooket auditorie en tirsdags morgen ble de hele en realitet.

Initiativtakere Torunn Fladstad og Abdul Ghafar Noori
Initiativtakere: Torunn Fladstad i RVTS Sør og Abdul Ghafar Noori i studentaksjonen. Foto: Andreas Guthe.

Løp for læring

Bøssebæring, fagdag om Afghanistan og veldedighetsløp er aktivitetene som har blitt arrangert i årets studentaksjon. Inntektene fra arrangementene har gått til utdanning i Afghanistan. Styreleder Silje Hansen Overvaag er fornøyd med resultatet.

– Vi i Studentaksjonen er veldig stolte over alle som har vært med og alle som har bidratt. 67 000 kroner har blitt samlet inn og det er veldig bra. Det betyr at mange barn får muligheten til utdanning.

UiA-studenter løper på stadion
Løp for læring: I pøsende regn løp studentene flere runder på Kristiansand stadion. Foto: Pernille Hjerpseth

Overvaag har vært aktiv som styreleder i Studentaksjonen i Kristiansand i tre år. Dette blir hennes siste år, noe som betyr at vervet er ledig for dem som ønsker.

– Jeg oppfordrer alle som er interessert til å komme på generalforsamlingen til studentaksjonen i november og stille til styre.

Silje Hansen Overvaag
Silje Hansen Overvaag har vært styreleder for studentaksjonen i tre år. Foto: Andreas Guthe.

Positiv til studentaksjonens satsing

60 prosent av Afghanistans befolkning er under 25 år, Forhenværende utenriksminister Godal tror at utdanning blant den unge befolkningen kan spille en viktig rolle for landets fremtid.

– Mine erfaringer fra arbeid i Kabul er at unge mennesker med utdanning blir mer bevisst på sin egen situasjon og hva som skal til for at Afghanistan skal utvikle seg videre, det er utrolig viktig.

Han stiller seg positivt til studentaksjonens satsing på utdanning i Afghanistan. Samtidig har han personlig en del negative erfaringer med hvordan bistand blir brukt.

– Jeg har erfart at bistandsprosjekter som er store og tunge, og som knytter seg til infrastruktur og hvor myndigheter er involvert på det sentrale plan, det har blitt en del av krigen i Afghanistan.

Godal mener den militære konflikten gjør at bruken av bistandspengene ofte blir gal.

– Det er Afghanistans ulykke. Krigen gjør at gode prosjekter kommer i skuddlinjen, partene skyter på hverandre og ødelegger prosjekter.

Likevel er det noen bistandsprosjekter som går under radaren for de militære konfliktene og er mer vellykket i Afghanistan.

– Dette gjelder helse, utdanning, jordmor utdanning og den type ting, understreker Godal.

Arne Strand og Tore Godal
Arne Strand og Bjørn Tore Godal deler sine erfaringer om konflikten i Afghanistan i et fullbooket auditorie på UiA. Foto: Andreas Guthe

Overlevde terrorangrep

Også Afghanistan-ekspert Arne Strand var tilstede i forbindelse med RVTS sør og Studentaksjonens fagdag om Afghanistan. Han er en av dem som virkelig har fått kjenne på hvordan konflikten i Afghanistan er.

I Januar ble hotellet Strand befant seg på i Kabul angrepet av væpnede terrorister. Under angrepet ble flere titalls mennesker drept. Strand overlevde ved å barrikadere seg inn på rommet sitt før han tilslutt ble reddet av norske spesialstyrker.

Under redningsaksjonen ble Strand bedt om å klatre ned et tau som spesialstyrkene hadde kastet eller skutt opp til hans balkong i 3 etasje på hotell Intercontinental. På vei ned tauet skjer det noe som fører til at Strand deiser ned i betongen under og skader seg.

På forsvarets base i Kabul blir Strand lagt i koma før han blir flydd til Norge. Han våkner senere opp på Haukeland sykehus i Bergen uten livstruende skader.

Strand er nå på bedringens vei og håper å legge fra seg krykkene til våren.

– Jeg har en hel som er knust som følge av den harde landingen. I tillegg har jeg et brudd i hoften, men den funker bra og piper ikke i sikkerhetskontrollene. Småpirk, legger Strand til.

– Jeg kan ikke angre på det

Arne Strand
Arne Strand er på bedringens vei etter terrorangrepet i Kabul. Han håper å legge fra seg krykkene til våren. Foto: Andreas Guthe

I ettertid er strand svært takknemlig for hvordan ting utartet seg for hans del.

– Jeg var uheldig som havnet midt oppi et terrorangrep, samtidig hadde jeg ekstremt stor flaks som slapp unna det med livet i behold.

Strand har forsket på konflikten i Afghanistan i over 30 år. Forskningsarbeidet har alltid vært tilknyttet en viss risiko, det er noe han har valgt å leve med.

– For meg er det her to motstridene faktorer. For å forstå hva som skjer i Afghanistan må man være i Afghanistan og møte de som bor der for å best forstå dem. Samtidig må det balanseres opp mot hvor mye risiko man selv vil ta.

Strand har blitt kjent med mange Afghanere i sin tid som forsker og fått en innsikt i landet som svært få andre har. Selv om hans tilstedeværelse i Afghanistan har ført til at han ble en del av et terrorangrep, angrer han ikke på hans valg.

– Jeg kan ikke angre på det, det blir feil å si. Jeg tenker heller at jeg kan lære av det. Jeg tror jeg har fått en unik innsikt i den frykten veldig mange av dem som blir returnert fra Norge til Afghanistan har.

Tekst: Andreas Guthe

Forfatter

, , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.