Mer enn 200 nye leseplasser og en egen café er noe av det som skal møte studenter når den nye vrimlehallen står klar januar 2018. Se alle bildene i bunnen av saken.

Når du ankommer UiA høsten 2018 vil det etter prosjektplanene se slik ut fra hovedinngangen.

– Vi forsøkte i starten av året å sette ut noen stoler, border og et par kaffemaskiner. Der sitter det alltid mellom ti og tjue personer nå. Noe som bare viser behovet for uformelle arbeidsplasser, sier kontorsjef ved UiA, Gunnar Nordlie.

Holdt planene skjult

Planen er å dra nytte av den store og delvis tomme hovedkorridoren som de fleste studenter valfarter forbi på vei til forelesning eller kollokvigrupper.

  • I det nordvestlige hjørnet, hvor det nå er toaletter og noen små runde bord vil det komme en helt ny café, med bord og sittegrupper hvor man kan både spise og jobbe. Mellom sittegruppene skal det reises skillevegger i glass og tre.
  • I midten av vrimle kommer en liten øy bestående av bord, stoler og noen høye grønne planter.
  • Helt øst i hallen, der hvor det nå er satt ut midlertidige bord og kaffeautomater, kommer nye permanente sittegrupper.
  • Sofaene og bordene som i dag er til venstre for hovedinngangen vil fjernes til fordel for pulter og moderne benker.

Hele prosessen som førte frem til vinnerutkastet har foregått bak lukkede dører, uten at det er blitt åpnet for offentlig diskusjon om hvilke alternativer og løsninger som er best egnet for studenter. Nordlie mener at det er gode grunner til at det har blitt gjort på denne måten.

– Når det gjelder anskaffelse av interiørarkitekt må vi forholde oss til lov om offentlig anskaffelser. Vi beskrev hva vi ønsket oss, og lyste så ut konkurransen. Det ble satt ned en arbeidsgruppe som gikk gjennom søknadene og stilte seg bak et forslag, før et styringsutvalg tok den endelige avgjørelsen. Først da klagefristen på ti dager var over, kunne vi gå ut med planene, som vi nå har gjort, sier Nordlie.

Vinneren ble HR Prosjekt AS, som vant i konkurranse med åtte andre søkere. Ifølge Nordlie var det uenighet i styringsgruppa om hvilket forslag som var best egnet, men de gikk til slutt inn for prosjektet som arbeidsgruppa enstemmig hadde innstilt.

Universitetsledelsen valgte å lyse ut en kontrakt, istedenfor en generell arkitektkonkurranse med et vinnerhonorar. Hadde de valgt sistnevnte løsning, kunne man offentliggjort alle forslagene før man gikk inn for en vinner.

– Den løsningen ble aldri vurdert. Dette har med fremdrift å gjøre, at vi ønsket å være ferdig innen påske. Hadde vi lyst ut en alminnelig arkitektkonkurranse ville vi stått med et vinnerutkast, men ikke en kontrakt med en interiørarkitekt. Derfor slo vi istedet to fluer i en smekk. Så var vi ikke veldig bevisste på at det betydde at vi måtte holde prosessen unna offentligheten, sier han.

Prosjektplanene står støtt

– Vrimle brukes i dag av mange engasjerte studenter til å stå på stand for rekruttering og promotering. Hva skjer med dem?

– Vi er nødt til å tenke annerledes både når det gjelder stand og ulike arrangementer. Det kommer ikke lenger til å være et flatt gulv med de samme mulighetene. Vi ser at det nærmest hver dag er et par som står på stand. Vi kommer derfor til å sikre oss at vi får to-tre steder der man kan stille seg med en roll-up. Skal vi lage 250 sitteplasser må vi ha noen kvadratmeter å ta av. Nå får vi en bedre løsning for 90 prosent av studentene. Så er det noe som blir dårligere, sier han og viser til arrangementet Sørlandsk lærerstevne som har pleid å bruke vrimlehallen.

Arbeidsgruppa, hvor studentene er representert av STA, vil frem til byggestart jobbe sammen interiørarkitektene med å legge siste finish på prosjektet. Men ifølge Nordlie er det liten sjanse for at det blir noe annet enn mindre justeringer på vinnerutkastet

– Om du engasjerer en interiørarkitekt til å sette et helhetlig preg på et lokale, vil det være rart om man skal slippe til noen amatørmessige forandringer. Nå som vi har valgt noe, så skal det mye til for at dette forandrer seg, sier han.

Rettelse: I første utgave av denne saken skrev Unikum at det var uenighet i arbeidsgruppa. Det riktige er at det var uenighet om vinnerutkastet i styringsgruppa, mens arbeidsgruppa var enstemmig. Dato for ferdigstillelse av vrimle er også endret i ettertid. Vi beklager.

Tekst: Matias Smørvik – redaktor@unikumnett.no
Illustrasjoner: HR Prosjekt AS

Nye spiseplasser like ved trappen som går ned til kantinen og Sørbok.
Nye sitteområder skal erstatte de gamle til venstre for hovedinngangen.
Ny café, der hvor det nå er toaletter.

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.