Vanligvis sjekkes oppmøtet på obligatoriske forelesninger ved at foreleser sender rundt et ark hvor alle skal skrive seg på, eller ved opprop. Dette er upraktisk for store klasser. Nå introduseres en app som skal gjøre registreringen enklere.

Ved studiestart 2018 ble studentene på første og andreåret på grunnskolelærer- barnehagelærer, og sykepleierutdannelsen introdusert til det digitale oppmøteoppfølgingssystemet Notice Of Attendance (NOA). Dette systemet er en ny satsing ved Universitetet i Agder som skal holde oversikt over oppmøte på obligatorisk undervisning.

– Dette systemet ble introdusert som en del av et endret studieløp hvor vi ønsker å ha studentene mer tilstede i undervisningen. Vi har derfor hatt behov for et system som kan håndtere dette oppmøtet, forklarer Studieleder for grunnskolelærerutdanningen ved UiA, Kristian Andersen.

BRUKER GPS FOR Å BESTEMME STUDENTENS LOKASJON

Per nå må studentene selv registrere at de er tilstede på forelesningen eller annen undervisning via NOA appen. Appen bruker GPSen i telefonen til å avgjøre om den gjelden studenten faktisk er tilstede på forelesningen.

– Vi ønsker å ha den tilliten med studentene våre at når de sier de er i undervisningen så er de det, sier studiekonsulent Lothe.

Hun forklarer at fakultet nå har valgt å sette en standard med minimum 70 prosent obligatorisk undervisning for alle emner innenfor grunnskole- og barnehagelærerstudiet. Studenten må være tilstede på campus for å få bekreftet oppmøte. Området som studenten må være innenfor for å registrere seg som tilstede kan endres til at de må sitte i en spesifikk forelesningssal om det blir nødvendig.

TILVENNING TAR TID

Når universitetet skulle finne den nye oppfølgningsløsningen var det to ting som var vesentlige: at løsningen ikke kunne jukses med, og at det ikke skulle skape mer utfordringer for verken studentene eller forelesere.

– Det var flere som hadde problemer med appen når vi først startet å bruke den, men da så de også litt mer mellom fingrene på det siden de skjønte at vi trengte tid til å bli vant til den. Nå opplever jeg at folk er mer positive til å heller ha denne ordningen. I en sal med 150 mennesker er det lettere å bare trykke deg inn på «sjekk inn” enn å prøve å holde styr på en papirlapp som sendes rundt, forteller student på grunnskolelærerutdanningen Aleksander Halvorsen.

Studentene har et vindu fra ett kvarter før til ett kvarter etter at den obligatoriske undervisningen starter hvor de må sjekke inn med NOA appen, om de ikke gjør får de automatisk fravær.

Dersom du skulle være så uheldig å glemme å sjekke inn i tide får du også mulighet til å fjerne fraværet dersom du tar kontakt med foreleser i person i pausen, eller etter forelesning, slik at du kan bevise at du var tilstede og få det automatiske fraværet fjernet. Appen sender nå også varsel til studenten om at de må logge inn når undervisningen starter.

JUKS BLIR STRAFFET

Det er også de som velger å bruke VPN for å lure geolokasjonsfunksjonen. Kevin Benjamin Zeppo Adriaansen, prosjektleder for innføringen av NOA i UiAs studier fortalte unikum at dette er noe de er klar over og jobber med å få arbeidet ut av systemet.

– Vi hører på feedback fra både forelesere, STA, studentparlamentet og studenter. Dette kommer til å være et prosjekt som vi utvikler og gjør endringer på etterhvert som det trengs, sier Adriansen.

Studenter som lurer denne appen til å registrere seg som tilstede på forelesninger, når de ikke er tilstede, risikerer å bli bortvist fra studiet i opptil et år dersom de blir tatt. Juks med NOA ordningen behandles ved UiA på samme måte som juks på en eksamen.

Tekst og foto: Mats Høimyr

Forfatter

, ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.